24 friska miljarder kronor till svenska hamnar

Elias Johansson Rimsby

Ny rekordsatsning på svenska hamnar som inte bara ska bli större utan också viktigare ur energisynpunkt. Stora resurser läggs nu på svenska hamnar som inte bara ska byggas ut, utan också bli allt större knutpunkter för – samt producenter av – energi.

Stat och kommun gör stora satsningar på svenska hamnar. I Trelleborg rör det sig om hundratals meter av nya kajer samt en solcellspark och två vindkraftverk i nära anslutning. Även vågkraftverk finns med i planeringen.

Se också:
Landström ska minska utsläppen från färjorna
Nära 100 kryssningsfartyg trotsade pandemin

I Ystad fattar man snart beslut om investeringar på en miljard, i Helsingborg 2,5 miljarder, Luleå 2,7 miljarder, Stockholm Norvik 3,8 miljarder och Göteborg 6 miljarder, rapporterar dagensps.se.

Stor optimism

Det finns med andra ord en stor framtidstro i branschen där godstransporter på vattnet kommer att bli allt viktigare.

I allt detta ser man också hur hamnarna blir allt viktigare knutpunkter för el och i förlängningen också producenter av densamma.

3000 kvadratmeter

Solcellsparken som man redan har byggt i Trelleborgs hamn är på hela 3 000 (1 728 solpaneler) kvadratmeter och de två vindkraftverken som är planerade blir rejäla pjäser på 120 meter.

En fjärdedel i hamn

Solcellsparken ska tillgodose minst en fjärdedel (500 000 kwh) av nya hamnens energibehov som är beräknat till ca 2 miljoner kwh/år. Solcellerna är inkopplade till hamnens elnät.

Ny rekordsatsning på svenska hamnar som inte bara ska bli större utan också viktigare ur energisynpunkt.

Relaterade artiklar

Milömärkningen Blå flagg

72 hamnar och stränder flaggar blått

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar