100 miljoner till Göta kanal

Gustav Morin

Gustav Morin

GotakanalRegeringen föreslår i budgetförslaget att avsätta 100 miljoner kronor till att renovera upprustningen av det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal.

– Det är oerhört glädjande att ägaren nu avser att göra en stor satsning på Göta kanal. Detta kommer att bli starten av det renoveringsprojekt som vi presenterade i våras. Det är en framgång för ledningen och styrelsen att renoveringen kan starta, vi skriver ett nytt kapitel i Göta kanals historia säger Anders Donlau, vd på AB Göta kanalbolag.

– För 100 miljoner kan vi inför säsongen 2016 börja renovera de mest akuta delarna av Göta kanal. Att projektet påbörjas kommer att säkra en fortsatt utveckling av Göta kanal som en viktig del av den svenska besöksnäringen.

Bakgrundsfakta: Hösten 2014 fattade Göta kanalbolags styrelse beslut om att genomföra en förstudie för att identifiera vad som krävs för kanalen fortsatta drift och som levande besöksmål och kulturarv. Rapporten som presenterades för ägaren i våras påvisade att Göta kanal är i stort behov av renovering och underhåll för fortsatt drift, projektet kallas Göta kanal nästa 200 år.

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Den sträcker sig mellan Mem vid Östersjön till Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar. Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater.

Göta kanal är öppen 4 maj till 27 september 2015.

Se videon när Hamnen.se testar om Göta kanal är ett skilsmässodike eller inte.

nyheter_2015_GotaKanal_100_miljoner_Gotakanal

Relaterade artiklar

Haverud_sluss_01

Rymde M/S Storholmen från Dalsland till Suez?

nyheter_2018_MuseihusetGarIGraven_Ingang_MuseihusetIngang

Museihuset går i graven

Spektakulart_2017_KanalRace_Ingang_Kanalrace

Galningar klättrar uppför Göta kanal!

nyheter_2016_Gota_kanal_Gota_kanal

Göta kanal töms på vatten

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar