72 hamnar och stränder flaggar blått

Redaktionen

Redaktionen

Milömärkningen Blå flaggArkösunds gästhamn, Norrtälje gästhamn och Svalnäsbadet utanför Lidköping hör till de hamnar och stränder som i år (2011) har fått miljömärkningen Blå Flagg, som delas ut av Stiftelsen Håll Sverige Rent. I Sverige har nu 39 hamnar och 33 stränder blå flaggor.

För att få Blå Flagg måste stränderna uppfylla ett antal kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service, den egna miljön och miljöinformation till besökare.

Hamnarna ska ha en hög säkerhetsstandard, ge god service, arbeta aktivt med miljön i hamnen och erbjuda besökarna miljöinformation. Dessutom ska vattnet vara rent och fritt från oljespill och skräp.

Ett nytt EU-direktiv har gjort det svårare för stränder att bli godkända. Tidigare räknades bara provtagningsresultatet från året innan, nu bedöms stränderna på provtagningsserier över fyra år. För de som har varierande provresultat blir det svårt att bli godkända något år alls, medan de som har mer stadiga resultat inte döms ut efter enstaka dåliga provl

Både hamnar och båtägare kan flagga blått.

39 svenska hamnar har rätt att hissa blå flagg. Foto: Håll Sverige Rent

För båtägare som vill visa upp att man tar ansvar för miljön finns Individuell Blå Flagg.

En anslutning innebär bland annat att man ska färdas varsamt i känsligt naturområden, hantera kemikalier så de inte skadar djur och natur samt hålla rent i naturen. I dagsläget har cirka 2 000 båtägare gått med.

Här hittar du alla hamnar och stränder i Sverige med blå flagg.

 

 

Milömärkningen Blå flagg

Relaterade artiklar

Ecoboat Index är en ny svensk miljömärkning för fritidsbåtar.

Miljömärkning för fritidsbåtar

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar