Båtregistret är tillbaka

Båtregistret är tillbaka

Redaktionen


Båtregistret är tillbaka och ett båtkörkort kommer att införas. Det fick socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister igenom i Riksdagen på försommaren. Om vi kommer till makten i höstens val kommer beslutet att rivas upp. Det lovar de borgliga.
Erling Matz

Den transportpolitiska propositionen röstades igenom i Riksdagen på försommaren. Bakom stod socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. I propositionen fanns förslag om att ett båtregister ska återinföras och att obligatoriskt båtkörkort ska tas fram. Nu är det alltså bestämt. Det blir ett båtregister. Det blir ett båtkörkort. Riktigt hur det kommer att genomföras och se ut är dock ännu oklart. Båtkörkortet ska utredas.


“Det är ett första steg att få ordning på alla de båtar som finns i vårt land”, sa infrastrukturminister Ulrica Messing i under en debatt i radions Studio 1. Vari den nuvarande oordningen består i framgick emellertid inte.

Åsikterna om varför ett register ska återinföras är skiftande och delvis motsägelsefulla. Trafikpolitiska propositionen hävdar att syftet är att minska antalet båtstölder och att göra det lättare för polisen att hitta stulna båtar. Att förra registret, åren 1988-1993, inte hade den effekten tar man uppenbarligen inte hänsyn till.

Ett annat argument framfördes av riksdagsman Claes-Göran Brandin, socialdemokrat från Göteborg under debatten i Studio 1:
“Lika väl som vi har bilar registrerade kan det väl inte vara fel att ha båtar registrerade”. Samma sak sa något överraskande Lars Vieweg. Han är chef för Sjöfartsverkets avdelning för sjöfart och samhälle. Mot det argumentet kan väl sägas att syftet med ett register kan väl aldrig vara att det finns andra register. Man måste väl på ett trovärdigt sätt kunna visa nyttan av ett register innan det genomförs.

Att ett båtregister är första steget mot en båtskatt förnekas emellertid bestämt från kanslihus och andra ledande socialdemokrater. Den som läser de motioner som kom in i anslutning till den transportpolitiska propositionen får en annan uppfattning. Samtliga socialdemokratiska motioner talar om att ett register är en förutsättning för en båtskatt. Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist (s) formulerar det mer rakt på sak: “En båtskatt skulle ge välbehövliga inkomster till staten.” De två påstår också att båttrafiken (och deras motion handlar alltså om fritidsbåtar) orsakar “större föroreningar”.

över huvud taget är det nyttigt att läsa vad våra valda ombud påstår i sina motioner. Om jag som journalist var lika ovederhäftig och dåligt påläst och uttryckte mig lika kategoriskt om saker som uppenbart är fel borde jag förläggas med yttrandeförbud. Läs motionerna på internet!

Vad gäller båtkörkort gav Kryssarklubbens ordförande Solgerd Björn-Rasmussen en redogörelse av klubbens inställning i samma radiodebatt. Körkort för den som framför en båt som kan gå i över tjugo knop. Och åldersgräns på sexton år för samma typ av båtar.

Men hur körkortet ska utformas ska alltså utredas. Förhoppningsvis inte av riksdagsman Claes-Göran Brandin (s), han sitter i Trafikutskottet. I Studio 1 ansåg han sig ha en klar bild av livet till sjöss och om behov av ett båtkörkort. Som exempel berättade han om att den tragiska olycka som skedde ute vid Tistlarna i början av juni. Den berodde enligt Brandin på att “man helt vansinneskört.” Och att sådana “över huvud taget inte ska vistas ute på sjön”.
Ett häpnadsväckande påstående med tanke på att ingen (inte ens polisen) vid den tiden visste hur olyckan gått till. Men det bekymrade uppenbarligen inte riksdagsmanen Brandin, som själv naturligtvis inte har båt.


Brandin kunde i slutet av Studio 1 lova:
“Vi skall inte genomföra någon båtskatt utan det är en registeravgift. Vi kommer absolut inte genomföra en båtskatt det kan jag lova alla båtägare.” Om någon lyssnare (väljare) kände sig trygg av Brandins löfte är det bara att beklaga. Sådana löften saknar självklart all betydelse och är bara genanta för löftesgivaren.

Erling Matz

Lyssna på Studio 1 på Kryssarklubbens hemsida: www.sxk.se

Läs motionerna på: https://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2005/06:TU5

Redaktionen

nyttigt_ovrigt_batskatt

Skriv kommentar

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Miljo_2016_UtslappFarjaToa_Ingang_UtslappFarjaIngang

Klubbat – förbud för färjor att skita i Östersjön