Dalälven får fyr

Redaktionen

Redaktionen

Fyren Holger restes efter två års arbete för några veckor sedan på plats i Fäggeby båthamn av kreativa och energiska bybor.

Placerad längst ut på piren ska den precis som sig bör varna båttrafikanter. Då fyren är väl synlig även för bilister som passerar bron över Dalälven innebär den säkerligen att många genomfartstrafikanter kommer att lägga Fäggeby på minnet.

Bakgrunden till behovet av en fyr är det Leader + projekt som föreningen Dala-Fäggeby Älvvision drivit med syfte att möjliggöra för båttrafik på Dalälven från  Fäggeby och nedströms. I projektets regi har det tack vare ideella krafter byggts isättningsplatser för båtar, lagts i gästbryggor och fixats allmänna grillplatser och Fäggebyhamnen är den största anläggningen.

Nu har alltså hamnen utsmyckats med Dalälvens första fyr som fått sitt namn efter den sista flottningsbåten som trafikerade Dalälven.

Källa: www.sater.se

Relaterade artiklar

GITANA, Maxi Edmond de Rothschild. Drone 13 February, 2013.

Så optimeras areodynamiken – en avgörande faktor

Gitana Ultim Grib files

Rekordet runt jorden – så spår man vädret

Sodeo Gitana Jules Verne

Giganternas kamp runt jorden är igång!

Hugo Boss Alex Thomson under way again

Hugo Boss återuppstånden och igång!