“Det är en fråga om hederlighet”

Redaktionen

Bottenbehandling “Stockholms Miljöförvaltning kräver att alla inom regionen gör sig av med sina giftiga bottenfärger genom blästring. Ett agerade som strider mot miljöbalken och som lutar sig mot felaktig forskning”, skriver Svante Bahrton som här svarar på forskarens försvarstal.

Hederlighet handlar det om nu. Docenten vid Stockholms universitet Britta Eklund understryker verkligen sin storhet inom det berörda området. Hon har medverkat i många forskningsprojekt. Hon är den stora dominerande forskaren inom hela området. Hon är den expert som Stockholms Miljöförvaltning och miljöborgarrådet Katarina Luhr hänvisar till då jag ifrågasatt den totalt felaktiga och missledande forskningen om spärrfärger. Hon står med sitt namn som en av deltagarna. Nu försöker hon skylla på sina kollegor och vill inte ta ansvar för det hon själv skrivit under på och kommunicerat ut.

Läs också:
Svante Barhtons första inlägg i debatten – “Miljöförvaltningen tvingar fram förgiftande åtgärder!

Bottenfärgsforskaren Britta Eklund svarar på hårda kritiken

Hon är ju självklart helt medveten om innehållet som jag med flera sen januari 2016 upplyst om är totalt felaktigt och missvisande. Detta är enormt allvarligt och skadar kraftigt förtroendet för den akademiska forskningen. Det är totalt ohederligt.

Det är en grundbult i samhället att allmänheten ska kunna lita på att akademisk forskning är så korrekt som det bara är möjligt och att den är så intresseneutral som det bara är möjligt. Det är vetenskap det handlar om.

Det här är förfärligt att det kan gå till så här. Jag har aldrig i mitt 50-åriga arbetsliv sett något liknande. Misstag i forskning förekommer men det här är inte frågan om det.

Britta Eklund försöker komma från ansvaret att hon bidragit till att man blästrar. Återigen frågan om hederlighet. På sin egen hemsida framhåller hon fortfarande det som enda metoden om man har TBT på båten. Hon nämner ingen annan metod. Det står att läsa på hennes egen hemsida under ”Nyheter” på happyboat.se (om det inte avpublicerats nu i sista stund).

Stockholms Miljöförvaltning och Länsstyrelse subventionerar blästring. Experten de hänvisar till är Britta Eklund. Blästringsfirmorna i Stockholm som jag pratat med är uppbokade till i sommar!

Nu säger Britta Eklund att blästring – det har hon inte forskat på. Men hon rekommenderar det i alla fall, vilket lett fram till den miljöförstöring som nu pågår.

Stockholms Miljöförvaltning med stöd av Britta Eklund bryter mot miljöbalken som förbjuder miljöfarliga åtgärder som blästring. 

Britta Eklund åker till båtklubbarna och underkänner 90 % av båtarna med sitt instrument som nu tvingas blästra med bidrag från skattebetalarna.

Stockholms Miljöförvaltning med stöd av Britta Eklund bryter mot miljöbalken som förbjuder miljöfarliga åtgärder som blästring.

Debatt_2017_Bottenbehandling

Relaterade artiklar

Miljo_2018_Havstulpan_Ingang_HavstulpanIngang

Så slipper du slabba med dyr bottenfärg!

Debatt_2017_Debatt_bottenbehandling

Bottenfärgsforskaren svarar på hårda kritiken

Debatt_2017_Blastring

“Miljöförvaltningen tvingar fram förgiftande åtgärder!”

Miljo_2017_BottenmalningStudio_Ingang_BottenmalningStudio

Bottenmåla eller ej?

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar