Djupens ljud ska upp till ytan

Redaktionen

Redaktionen

Ljuden under ytan ska kartläggas. Foto: Nicklas LiljegrenHavs- och vattenmyndigheten satsar 11,5 miljoner kronor på studier om hur ljud påverkar fisk och däggdjur i Östersjön och Västerhavet.
– Sverige är ett av få länder inom EU som studerar ljudbilden till havs, säger Peter Sigray, forskningschef på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som ska göra undersökningen.

Foto: Nicklas Liljegren

Nere i havet är fiskarnas syn begränsad och hörseln är därför viktig för att de ska kunna orientera sig, kommunicera med varandra och hålla koll på faror i omgivningen och undvika att bli uppätna.

Fiskar har visserligen öron, men de saknar trumhinnor och hör i stället med ett speciellt organ som kan uppfatta rörelse i vattnet och tryckförändringar.

Det finns forskning som visar att höga ljud i havet kan skada, till och med döda, fiskar och däggdjur. Därför ska nu ljud som skapas av människor studeras ytterligare.

Fiskar undviker fartygsbuller. Foto: Nicklas Liljegren

Ljud skapade av människan stör fiskar och däggdjur i haven. Foto: Nicklas Liljegren

– Det finns flera exempel på att fisk och andra djur i haven undviker fartygstrafik och dör eller skadas allvarligt på grund av de höga ljudnivåer som byggen till havs kan medföra, säger Bertil Håkansson, enhetschef för havsförvaltning vid den nya Havs- och vattenmyndigheten som startade den 1 juli i år.

– Än så länge vet vi alltför lite inom det här området, men vi har stora förhoppningar om att projektet ger oss ett bra underlag som kan vara till hjälp vid framtida havsplanering, säger han.

Enligt Peter Sigray på Försvarets forskningsinstitut, FOI, är Sverige ett av få länder inom EU som studerar ljudbilden till havs.

– Eftersom sikten under vattenytan är dålig är ljudet den främsta kommunikationskanalen mellan många djur. Starka ljud kan till exempel störa torskbeståndets fortlevnad om torskhonan inte kan uppfatta hannens grymtande, säger han.

 

Ljuden under ytan ska kartläggas. Foto: Nicklas Liljegren

Relaterade artiklar

Dykning efter avfall

De har kånkat upp sju ton båtbatterier från Mälarens botten

nyheter_2018_BatskrotNyChans_Ingang_SkrotIngang

Båtskrotning – ny chans att skrota gratis!

Miljo_2018_Batskrot2018_Ingang_BatskrotIngang

Skrota båten gratis!

cruising_2018_Ruffe2_Ingang_RuffeIngang

Över Atlanten med trygga land inom räckhåll

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar