Fakta om båtlivet 2011

Redaktionen

Sweboat ger ut Fakta om båtlivet i Sverige årligen.Varje år ger Båtbranschens riksförbund, Sweboat, ut publikationen “Fakta om båtlivet”. Så även i år 2011 – och det är intressant läsning. Bland annat framgår det att Sverige är ett av världens mest fritidsbåtstäta länder.

 

Sverige har några av världens största skärgårdar med sammanlagt över 60 000 öar. Enbart Stockholms skärgård har 30 000 öar. I landet finns 95 000 farbara sjöar och 1 000 km kanaler. Över 8,5 procent av landets yta täcks av sjöar och vattendrag.

8 personer per båt
Sverige är ett av världens mest fritidsbåtstäta länder. Antalet vuxna personer per fritidsbåt är cirka åtta i vårt land. Endast våra nordiska grannar Finland och Norge samt Nya Zeeland uppvisar en liknande båttäthet.
 

Som jämförelse går det 18 personer per fritidsbåt i USA, 40 i Holland, 130 i England, 185 i Tyskland samt 450 i Japan.
 
Sverige har från Haparanda i norr till Svinesund i väster en kust på 2 700 km. Räknar man alla vikar, uddar och öar blir strandremsan 8 000 km. Det motsvarar ett femtedels varv runt jorden.

881 000 fritidsbåtar
Det finns ingen exakt siffra som anger hur många fritidsbåtar det finns i landet. I Båtlivsundersökningen från hösten 2010 uppskattas det totala antalet båtar till 881 000. I Båtlivsundersökningen från 2004 var antalet båtar 718 000.

Vanligaste båtsorten är motorbåtar utan övernattningsmöjligheter med motor på minst 10 hk. De utgör 32 procent av båtbeståndet. Näst vanligaste båttyperna är jolle, eka och roddbåt utan motor som utgör 18 procent av båtbeståndet och nästan lika många är kategorin helt öppen båt med motor under 10 hk som utgör 18,4 procent av båtbeståndet.

Andelen båtar som det går att övernatta i är 22,9 procent.

Fler än fyra av tio har en maxhastighet av 20 knop. Drygt tre av tio (30,7 %) har en maxhastighet av 21–40 knop. 2,2 procent uppges ha en maxhastighet av 41 knop eller snabbare. Över 50 knop är det endast 0,2 procent av båtarna som kommer upp i.

Båttoalett
Knappt nio av tio båtar saknar toalett ombord. Totalt finns det cirka 102 000 båtar med toaletter ombord, 26 procent har bärbar toalett, 21 procent har fast toalett med direktutsläpp i sjön. Båtar med fast toalett med tank som töms enbart i sjön utgör 38 procent och båtar med fast toalett som kan sugtömmas genom däcksbeslag finns på 24 procent av båtarna.

Typ av motor
Av båtar med motor, 582 775 st, har nästan en tredjedel 4-taktsmotorer eller en 2-taktsmotor av ny typ med direktinsprutning. Ungefär lika många har en 2-takts utombordsmotor av traditionell typ. Ungefär 25% av båtarna har inombordare varav 15% dieselmotorer.

Båtlängd
Sex av tio är under 5 meter långa. Knappt 30 procent är mellan 6 och 11 meter långa, medan 2,5 procent av båtarna är mellan 11 och 15 meter långa.

 

 

 

Sweboat ger ut Fakta om båtlivet i Sverige årligen.

Relaterade artiklar

SweIngang

Båtbranschen – rekord i allt!

Digitala båtmässan

Digitala Båtmässan – Allt på sjön och Marstrand Boat Show!

nyheter_2018_BatskrotNyChans_Ingang_SkrotIngang

Båtskrotning – ny chans att skrota gratis!

Miljo_2018_Batskrot2018_Ingang_BatskrotIngang

Skrota båten gratis!

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar