Flera nya lugna områden i skärgården

Redaktionen

Redaktionen

logotype hänsynsområdeFörsöket med så kallade hänsynsområden, lugna och tysta områden i skärgården för både människor och djurliv, har varit lyckat och i år tillkommer fyra nya områden, två i Södermanlands skärgård och två i Östergötland.

Först ut med hänsynsområden var Stockholms och Västra Götalands län, som införde två områden i respektive skärgård sommaren 2008.

Sedan dess har antalet hänsynsområden vuxit till sju: fyra längs Västkusten, två i Stockholms skärgård och ett i Blekinge skärgård.

Till dessa ska nu läggas två nya områden i Södermanland – Griskärsarkipelagen och delar av Kråmö naturreservat.

Dessutom tillkommer två nya områden i Östergötland: Licknevarpefjärden/Kvädöfjärdens naturreservat nära gränsen till Småland och Ytterö–Innerö i Gryts skärgård, Valdemarsviks kommun.

Karta hänsynsområden Stockholms skärgård

I Stockholms skärgård finns två hänsynsområden: Huvudskär och Stora Nassa. Karta: Länsstyrelsen

Tanken med hänsynsområdena är att förtydliga allemansrätten genom att uppmana besökare att visa särskild hänsyn och omtanke. Hög musik, varvande motorer och festskrål hör alltså inte hemma här.

Trots att hänsynsområdena till stor del ligger inom naturreservat görs inga tillägg i reservatsbestämmelserna. Frivillighet, respekt och sunt förnuft får i det här fallet ersätta lagtext.

Områdena märks ut med informationstavlor, i första hand i anslutning till befintliga naturreservatsskyltar. Informationsbroschyrer ska också finnas bland annat i gästhamnar, på båtklubbar och turistkontor.

Fakta hänsynsområden:

Den som vistas i ett hänsynsområde uppmanas att…

  • …hålla låg fart, högst 5 knop.
  • …undvika att orsaka svall för förtöjda båtar eller badande.
  • …använda motorn så lite som möjligt och undvika tomgångskörning.
  • …inte köra jolle med utombordsmotor i onödan.
  • …undvika bullrande eller på annat sätt störande vattenlek.
  • …dämpa musik och prat.
  • …inte släppa ut toalettavall.
  • …inte skräpa ner.
logotype hänsynsområde

Relaterade artiklar

bloggare_Elias_analys_Skargard_Bjorkskar_ostsidan

Vi är rika!

bloggare_gaddjagaren_Fredrik_blogg_1

Knepen för att fånga skärgårdsgäddorna

Hamnen.se på skärgårdsjakt

Kapten Franz på skärgårdsjakt

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar