Grönt ljus för ny farled mellan Landsort och Södertälje

Grönt ljus för ny farled mellan Landsort och Södertälje

Alfred Ahlberg

Fraktfartyg_Dyros

Väntan har varit lång och den gamla farleden har varit olycksdrabbad. Men nu får den nya farleden mellan Landsort och Södertälje grönt ljus av regeringen. Målet är att projektet ska stå färdigt 2027 men tillståndsprövningar kan sätta käppar i hjulet.

Beskedet är efterlängtat och Sjöfartsverket har under många år arbetat med både förberedelser och utredningar för att få projektet på plats. Den nya förleden ska bli säkrare och ha anpassningar för framtidens gods och fartygstyper.

Farledens nuvarande utseende har varit så gott som oförändrat i över hundra år. Kapaciteten har inte varit tillräcklig, farleden är krokig och vid hårda vindar eller mörker har fartyg haft svårt att gå i den.

− När vi nu fått klartecken att arbeta vidare med de två nya farledsavsnitten innebär det att vi i projektet som helhet inte kommer att behöva muddra i samma utsträckning som hade varit nödvändigt om vi bara förbättrat den befintliga farleden. Det är förstås bra ur flera perspektiv, skriver Melica Cliffoord, projektledare för Landsortsfarleden på Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

När projektet ska stå färdigt är dock svårt att säga. Målbilden är att ha den nya farleden färdig 2027 men tidsplanen är svårbedömd då tidsåtgången i domstolsprövningar kan variera.

Större djup och större fartyg

Planen har lagts så att att fartyg ska kunna ha ett maximalt djupgående på 10,5 meter vilket är 1,5 meter mer än dagens begränsning. Bredden kommer att vara densamma på 32 meter, så kallat Panmax. Fartygens maximala längd ökas till 220 meter när det inte föreligger några mörkerrestriktioner.

Se även:
Så är livet ombord på ett gigantiskt containerfartyg

Sträckan är cirka två kilometer längre än så som den är utformat idag. Detta kan verka kontraproduktivt men enligt analyser så ska fartygen kunna använda lägre varvtal på motorer och ändå hålla samma hastighet tack vare djupet och färre snäva girar.

Sjöfartsverket bedömer att fritidsbåtar kommer att uppleva en minimal påverkan under själva byggtiden. Däremot påtalar man från myndighetens håll vikten av att hålla ett tillräckligt avstånd till mudderverk, pråmar och andra arbetsfartyg.

Alfred Ahlberg

Fraktfartyg_Dyros

Skriv kommentar

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Propeller_rengölring_fraktfartyg

Propellern – om vikten av vård och underhåll

windwings

Cirkeln är sluten – seglande fraktfartyg gör comeback

Utsläpp-fraktfartyg-olaglig-miljö-klimat

Skadliga utsläpp hos över hälften av Sveriges fraktfartyg

Marine_Traffic_SHANGHAI

Tusentals fraktfartyg fast i sjötrafik-kaos