Inga rapporter av vattenskoterförare

Redaktionen

Redaktionen

Inga rapporter av vattenskoterförareKustbevakningen rapporterar tills vidare inte förseelser mot vattenskoterförordningen. Detta efter att ytterligare en friande dom har avkunnats vid Sundsvalls Tingsrätt. Tingsrätten menar i domen att den svenska lagstiftningen står i strid med den EG-rättsliga regleringen.

Länsstyrelsen har nämligen inte i till räcklig utsträckning anvisat områden där vattenskoter får framföras och heller inte redovisat de miljöhänsyn som motiverar ett förbud i Sundsvalls hamn och i Selångersån.

Kustbevakningen har varit i kontakt med åklagarmyndigheten i Malmö och Rikspolisstyrelsen för att få deras syn på hur vattenskoterförordningen ska tillämpas. Detta för att försöka hitta en gemensam ståndpunkt i frågan.

– Sammantaget gör detta att rättsläget beträffande vattenskoterförordningen för nävarande är så oklart att vi beslutat att förseelser mot förordningen inte ska rapporteras, i alla fall tills vidare, säger Kristina Falk Strand, chef för Kustbevakningens sjöövervakningsavdelning.

 

 

Relaterade artiklar

Bygga och bo på en flotte

Bygg din egen flytande fiskestuga!

GITANA, Maxi Edmond de Rothschild. Drone 13 February, 2013.

Så optimeras areodynamiken – en avgörande faktor

Gitana Ultim Grib files

Rekordet runt jorden – så spår man vädret

Sodeo Gitana Jules Verne

Giganternas kamp runt jorden är igång!