Inga rapporter av vattenskoterförare

Redaktionen

Redaktionen

Inga rapporter av vattenskoterförareKustbevakningen rapporterar tills vidare inte förseelser mot vattenskoterförordningen. Detta efter att ytterligare en friande dom har avkunnats vid Sundsvalls Tingsrätt. Tingsrätten menar i domen att den svenska lagstiftningen står i strid med den EG-rättsliga regleringen.

Länsstyrelsen har nämligen inte i till räcklig utsträckning anvisat områden där vattenskoter får framföras och heller inte redovisat de miljöhänsyn som motiverar ett förbud i Sundsvalls hamn och i Selångersån.

Kustbevakningen har varit i kontakt med åklagarmyndigheten i Malmö och Rikspolisstyrelsen för att få deras syn på hur vattenskoterförordningen ska tillämpas. Detta för att försöka hitta en gemensam ståndpunkt i frågan.

– Sammantaget gör detta att rättsläget beträffande vattenskoterförordningen för nävarande är så oklart att vi beslutat att förseelser mot förordningen inte ska rapporteras, i alla fall tills vidare, säger Kristina Falk Strand, chef för Kustbevakningens sjöövervakningsavdelning.

 

 

Inga rapporter av vattenskoterförare

Relaterade artiklar

waveflyer

Waveflyer – vattenskoter med bärplan

Spektakulart_2014_CSCL_Lastfartyg_Hyundai-Heavy-Industries-Completes-the-Worlds-Largest-Containership-635x448

Sommarens båtprylar stoppas upp av containerkris och pandemi

Kyste redningsselskapet

Fartygsdramat vid Norges kust är över

Wifiombord

It-proffsen berättar – så slipper du wifi-ångest på sjön

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar