SSF satsar stort på SRS och breddsegling

Jimmy Hellberg

Jimmy Hellberg

JuppaDet händer en hel del med respitsystemet SRS, fd LYS. Mycket tack vare SFFs nya klippa Göran ”Juppa” Olsson. Han satt i Seglarförbundets Tekniska kommitté i tidernas begynnelse och tog bl.a. fram mätsystemet ”GR Open” när udda båtar som inte mätte in i IMS inte hade någon klass att segla i på Gotland Runt. Nu gör han det enklare och bättre för alla seglare igen!

 

Efter en längre tids frånvaro från SSF med segling bl.a. på små F18 katamaraner tillsammans med Mange Olsson (nä, de är inte släkt men man skulle kunna tro det) så är han nu tillbaka på kansliet och driver på utvecklingen av respitsystemet SRS hårdare än någon någonsin gjort tidigare.

Till i år är nyheterna många, inte minst den helt nya webbaserade modulen för att ansöka om SRS-mätbrev. Den blir ett stort hjälpmedel för SSF så att de ska kunna säkerhetsställa leverans av mätbrev på 10 arbetsdagar, varken mer eller mindre, oavsett årstid och arbetsbelastning.

Andra nyheter är att man kan ta ut ”provmätbrev” för att testa hur nya segel med andra dimensioner påverkar mättalet. Detta för att nya segel ofta är en stor investering och då vill man ju med säkerhet veta att man kommer att använda seglet som det var tänkt.

Förr har SRS haft två decimaler men i år blir det tre för att lättare urskilja mindre skillnader i segelyta etc mellan likvärdiga båtar, på vare mätbrev och båtdatablad för tabellbåtar står nu varje segels segelyta utskriven för att lättare jämföra båtar sinsemellan.

Det generella så kallade spinnakeravdraget på tre pinnar är borta, istället finns ett till mättal på varje mätbrev och tabellbåt som tar hänsyn till båtens prestanda med och utan undanvindsegel, så att avdraget skiljer mellan olika båttyper för att göra avdraget mer rättvist.

Tabellen är även den uppdaterad och kommer troligen att uppdateras löpande med eventuella förändringar och fler båttyper.
Listan på nyheter kan göras betydligt längre men all info, manualer, etc. finns att tillgå här.

Mitt tips inför 2012 års kappseglingssäsong är att hotta båten till oigenkännlighet (så som du alltid velat ha den) för det har aldrig varit enklare att skaffa ett mätbrev, testa Juppas ansökningsmodul och bedöm själv!

 

Relaterade artiklar

GITANA, Maxi Edmond de Rothschild. Drone 13 February, 2013.

Så optimeras areodynamiken – en avgörande faktor

Gitana Ultim Grib files

Rekordet runt jorden – så spår man vädret

Sodeo Gitana Jules Verne

Giganternas kamp runt jorden är igång!

Hugo Boss Alex Thomson under way again

Hugo Boss återuppstånden och igång!