Kustbevakningen börjar med fysiska bränslekontroller

Kustbevakningen börjar med fysiska bränslekontroller

Alfred Ahlberg

kustbevakningen_ny_bat
Det finns dock undantag då det är tillåtet att göra med märkt diesel.

I sommar ska Kustbevakningen börja med hårdare kontroller av märk bränsle ombord på båtar. Uppgiften har funnits sedan tidigare men nu har Skatteverket gett ett speciellt uppdrag. Vid en kontroll är båtägare skyldiga att släppa ombord myndighetsperson och tillhandahålla information.

Att det är otillåtet att köra med så kallat märkt, i dagligt tal gröndiesel eller färgad diesel, är inget nytt. Sådan typ av bränsle får endast användas inom yrkesutövning. Kustbevakningen har sedan tidigare haft möjlighet att gå ombord på fartyg utan misstanke om att en båt framdrivs av märkt bränsle men det är en rätt som sällan utövats.

Det blir det dock ändring på i sommar.

I ett pressmeddelande informerar myndigheten att de fått i uppdrag av Skatteverket att börja utföra kontroller. Denna lågbeskattade dieselolja är märkt med ett speciellt färgämne vilket det fått sitt namn ifrån. Vid en kontroll har Kustbevakningen befogenhet att få tillträde till låsta utrymmen, handlingar och information för att kunna utföra kontrollen på ett tillfredsställande sätt.

Själva inspektionen är enkel och oftast går det att se huruvida dieseln är färgad. Går inte det tar man et prov av dieseln i tanken och finns det misstanke om att dieseln är märkt skickas provet på analys. Skulle dieseln visa sig vara otillåten går ärendet vidare till Skatteverket som i sin tur kan besluta om att utfärda en sanktionsavgift.

Det är möjligt att avlägsna märkämnet i dieseln men att göra det är brottsligt och kan leda till en brottsutredning.

Tillåtet i specifika ändamål

Däremot så finns det tillfällen då det är tillåtet med gröndiesel. Isåfall ska den som framför båten kunna visa upp ett medgivande från Skatteverket. Ändamål där det är tillåtet är som följer:

  • Passagerar- eller varutransport där en avgift tas ut eller där betalning sker av tillhandahållande av andra tjänster.
  • Myndighetsutövande båtar och skepp får använda märkt diesel.
  • Frivilliga försvarsorganisationer såsom Sjövärnskårerna, Röda Korset, med flera.
  • Sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet, alternativt där övning och utbildning för sådan verksamhet utförs av ideella organisationer.
  • Yrkesfiske.

Du kan läsa mer om direktivet och märkt diesel på Kustbevakningens hemsida.

Alfred Ahlberg

kustbevakningen_ny_bat

Skriv kommentar

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Maseskar_fyr

Måseskärs anrika fyr räddad och renoverad till nyskick

Malgang-11thhourracing-theoceanrace

Ny totalledare i The Ocean Race – båtarna framme i Aarhus

team-malizia-rekord-varldsrekord-monohull-iomoca60

Dygnsrekorden duggar tätt – 641,1 sjömil på 24 timmar

zparq-motor-elektrisk-utombordare

Miljoninvestering för svensk elmotor – vill ut på marknaden