Moms på båtplatser eller ej?

Redaktionen

Redaktionen

Just som vi trodde att vi äntligen hade fått klart besked om huruvida båtklubbar ska betala moms på hyran för sina uppläggningsplatser eller ej så tar frågan en ny vändning. 

Det hela började 2015 då Stockholm stad sökte klara besked. Hyra för mark är visserligen skattebefriad men undantagen är många. Så nu vände sig Stockholm stad till Skattenämnden för att få klart besked.

Moms eller ej? En fråga som skulle komma att påverka båtägare i hela landet eftersom detta besked skulle komma att gälla alla.

Skattenämndens svar blev att Stockholms stad ska ta ut moms men det fanns fortfarande oklarheter.

Sökte klara besked
Stockholm stad valde då att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen som är högsta instans. Och för att få reda på om båtplatserna i sjön och platserna på land ska beskattas olika och som separatan avtal.

Domstolen kom fram till att detta är att betrakta som två olika tjänster och att de därmed ska beskattas olika. Men frågan om själva beskattningen skickade domstolen tillbaks till Skattenämnden obesvarad till Skattenämnden.

Fortfarande oklart
Nu har Skattenämnden bestämt att Stockholms stad ska ta ut 25 procent moms på hyran av marken som utgör båtplatser på land.

– Men vi uppfattar det som att det fortfarande finns oklarheter, säger Stockholms stads chef för idrottsförvaltningen, Maria Högland till till På Kryss.

Stockholms stad väljer sålunda att åter överklaga och till Högsta förvaltningsdomstolen. Men att denna överklagan sedan ska ge svar på alla frågor gällande detta är att hoppas för mycket.

Retroaktovt eller ej?
För även de reder ut själva momsfrågan så för vi nog ändå inte veta för hur lång till tillbaka som Stockholm stad ska kräva in moms.

Svar från Högsta förvaltningsdomstolen väntas inom ett halvår.

nyheter_2017_MomsBatplats_Ingang_krympplast_Play

Relaterade artiklar

Erlings Krönika: Om gynnade och missgynnade - båt - husvagn

Mer moms för båt än husvagn – krönikör Erling ryter till

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar