Förnybara dieseln HVO100 kommer till sjömack på ostkusten

Gustav Morin

Gustav Morin

Snart kommer Dyvik Marina i Furusundsleden i Stockholms skärgård att erbjuda dieseln som hävdas minska utsläppen med 90 procent.

HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och sägs vara det enklaste sättet att snabbt minska sina utsläpp – utan att investera i nya typer av framdrift såsom biogas eller el. Det går helt enkelt att bara byta bränsle i sitt dieselfordon – om motortillverkaren godkänt bränslet. Det finns också de som testat bränslet i gamla motorer, utan garantier, men sluppit bekymmer.

Genom ett samarbete med Energifabriken kommer Dyvik Marina till sommaren sälja Neste MY förnybar diesel, alltså HVO100, i sin sjömack.

Energifabriken kommer att leverera HVO100 till Dyvik och de hävdar att bränslet minskar växthusgasutsläppen med upp till 90% jämfört med fossil diesel.

– Vi vill ge båtägare möjlighet att minska sin miljöpåverkan och bidra till ett mer hållbart båtliv, säger Patric Borén som är nytillträdd VD på Dyvik Marina.

Han fortsätter:

– Bränslet är inte giftigt för vattenlevande organismer och fritt från svavel och aromater. HVO100 har samma egenskaper som fossil diesel, passar både i små och stora motorer och inga justeringar i båten behöver göras. Som ett exempel godkänner idag Volvo Penta HVO100 som bränsle till i alla sina dieselmotorer.

HVO100 är blandbart med vanlig diesel och det tidigare påtalade problemet med bakterietillväxt i tankar sägs vara borta. Bränslet ska kunna lagras i flera år utan bekymmer.

Båtfolket borde vara redo för HVO.

Energifabriken.

Råvaran till bränslet som erbjuds på Dyvik Marina kommer från rest- och avfallsprodukter som uppfyller hållbarhetslagen, vilket innebär att de är spårbara och till exempel inte kommer från skövlad mark.

– Vi vill göra vad vi kan för att minska miljjöpåverkan och blir nu först på Ostkusten att erbjuda HVO 100. Vi är också en av få sjömackar som erbjuder alkylatbensin på pump, som även det minskar utsläppen.

Kommer det inte att bli fasligt mycket dyrare än vanlig fossil diesel?

– Prismässigt är vår ambition att det bara ska kosta ca 1-2 kronor mer per liter när man tankar HVO100, en liten merkostnad för en stor miljövinst, tycker vi.

Energifabriken som distribuerar och säljer biodrivmedel tycket att båtfolket borde vara redo för HVO.

– Efter framgångar med att erbjuda HVO100 till transportsektorn är vi redo att ta steget till den marina sidan. Att nu tillsammans med Dyvik Marina erbjuda HVO100 på ostkusten till båtägare känns som en mycket bra start, säger Fredrika Fredlund, kundansvarig på Energifabriken.

Negativa röster säger att vissa motorer kan tappa vridmoment och att motorljud och vibrationer kan öka, och att även förbrukningen kan öka i och med användning av HVO100. Men det finns också röster som avfärdar detta.

Råvarorna är spårbara. Bränslet består av avfall och rester.

 

”HVO uppför sig som vanlig diesel men ger mindre partikelemissioner som belastar partikelfiltret mindre. Därför behöver inte partikelfiltret i din bil rengöras lika ofta – och det kan innebära marginellt bättre förbrukning”, säger Lucien Koopmans som leder avdelningen för förbränning och framdrivningssystem på Chalmers tekniska högskola till en tidskrift om bilar.

Samtidigt menar vissa att bränslet ger ännu större positiva effekter för båtar som oftast inte har några partikelfilter.

En annan negativ aspekt kring HVO har varit att den tillverkas av palmolja vilket i princip tar bort miljövinsten på grund av markskövlingen. Men idag ska användning av palmolja i HVO vara liten. Det är däremot vanligt med HVO-diesel framställd av PFAD som är en restprodukt från tillverkningen av palmolja och hur stor miljöpåverkan PFAD har råder det delade meningar om.

Världens största HVO-producent Neste, som nu kommer att leverera till Dyvik Marina, säger att deras HVO är snudd på klimatneutral eftersom PFAD består av de delar av palmoljan som inte lämpar sig som livsmedelsolja och som ändå skulle kasseras.

– MY Förnybar Diesel tillverkas av förnybara råvaror som uppfyller Hållbarhetslagen. Det innebär att råvarorna är spårbara och ej kommer från skövlad skog. Det är växt- och djurfetter, som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Majoriteten av råvarorna är avfall och rester. Palmolja används inte som råvara, skriver Energifabriken på sin sajt.

För svenskar skulle miljöpåverkan troligen bli minst om HVO-dieseln kom från tallolja som är en restprodukt från skogsindustrin. Talloljan sägs dock vara en bristvara.

Bransle HVO 100

Relaterade artiklar

nyheter_2019_Ny_marindiesel_Marindiesel

Ny båtanpassad diesel ska minska utsläppen i skärgården

batprylar_2016_E-Motion_Rudder_Drive_Hanse_Torqeedo

Eldrift med propeller på rodret – en revolution?

nyheter_2015_Ecopar_Ingang_Ecoparensam

Ecopar – bränslet som går att dricka

Kommentarer (0)