Gena till jobbet

Redaktionen

Redaktionen

”Gena” är det fyndiga namnet på en miljövänlig amfibiefarkost. Den är i första hand tänkt för pendlare som har både vatten- och landväg till jobbet. Den drivs av elmotorer, både på land och till sjöss.
Studenter på Kungliga Tekniska Högskolan jobbar nu för fullt för att få fram prototypen som är planerad att premiärvisas på Allt för Sjön den 1–9 mars 2008.

Gena är en miljövänlig, enkel och bekväm amfibiefarkost för en person avsedd för pendling i urban trafikmiljö och skärdgårdsvatten. Med Gena ska en person med kombinerad land- och vattenväg till arbetet kunna ta en snabbare och roligare väg samtidigt som miljöpåverkan blir lägre än vid bilkörning. Farkosten har katamaranskrov, drivs av elmotorer både på land och i vatten och har en maxfart på 45 km/h på land. Utvecklingen av Gena drivs som ett studentprojekt vid KTH Marina System.

Så presenterar studenterna på KTH sitt projekt och fortsätter:

GENA är framtagen för den moderna människan, som är mån om både miljö och tid men ändå inte vill göra avkall på sin egen bekvämlighet. Med GENA kommer en pendlare kunna spara upp till två timmars restid per dag. Detta möjliggörs genom att GENA kan uttnyttja såväl land som vatten. Med GENA krossas de barriärer som idag finns uppsatta för trafikanter. GENA tar dig precis dit DU vill.

Konceptet

GENA är en klimatsmart lösning på ett trafikproblem i Stockholmsområdet. Många är de som suttit i långa bilköer för att ta sig in till stan, där tid går till spillo och avgaser förpestar såväl miljö som hälsa.

Att undvika det torde ligga i de flestas intresse. En övergång till att åka kommunalt är dock för många inget realistiskt alternativ. Av olika anledningar måste de flesta använda eget fordon. För dessa är det bilkön som gäller. GENA är lösningen för detta.

GENA är en amfibiefarkost som kan framföra en förare, samt ett barn upp till 15 år, på såväl väg som vatten.

Stockholm är byggd på öar som sammanbinds av broar vilket gör att trafiken är bunden till ett begränsat antal knutpunkter. Detta innebär ofta långa omvägar. Med GENA öppnas möjligheten att alltid färdas kortaste sträckan. Genom att GENA över vattendrag kan föraren spara upp till två timmars restid per dag jämfört med att köa sig genom stan.

Miljö

GENA är framtagen med miljö som högsta prioritet. Av denna anledning är GENA utvecklad att framföras helt med eldrift. På detta sätt uppnås inte bara hög miljövänlighet, farkosten blir också mycket tystare vilket är positivt för såväl föraren som för omgivningen.

I GENA sitter man torrt, tyst och varmt i en bekväm förarmiljö skyddad från både väder och vind.

Tekniken

GENA är 3 meter lång och byggd på katamaranskrov. Katamaranskrovet ger god stabilitet och lågt framdrivningsmotstånd. Därmed sänks effektbehovet avsevärt och skonar därför miljön. Katamaranskrov gör också att farkosten kan framföras i högre hastighet än med konventionella skrov.

GENA byggs i kolfiber för att minska vikten och på så sätt minska effektbehovet ytterligare.

Farkosten framförs på land med hjälp av två elmotorer på vardera 1.6 kW.

I vatten framförs farkosten med hjälp av eldriven båtmotor på 2 kW.

 

 

batar_motorbatar_2008_genaskiss

Relaterade artiklar

America's Cup

America’s Cup – första utmanarmatchen i repris

997e77903b1db170_800x800ar

Silver Puma BR – ny rymlig tuffing på nya skrovet

Roughest RNLI lifeboat rescues in huge waves and stormy seas

Brittiska sjöräddningens mest heroiska insatser!

122749735_3787620961270924_1952654447503421233_o

Ocean Cleanup – summering för nya skräpsamlarmaskinen

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar