Nollvisionen ZEB 25

Redaktionen

Redaktionen

”Grundkraven i konceptet är att skapa en båt för två personer med låg energiförbrukning, mjuk gång i sjö och inga utsläpp. Dessutom ska båten vara självförsörjande.”
Båtkontruktören Jürgen Sass från Waxholm presenterar Zero Emission Boats på Allt för Sjön 1- 9 mars.

Text: Jürgen Sass

Grundkraven i detta koncept är att skapa en båt för två personer med låg energiförbrukning, mjuk gång i sjö och inga utsläpp. Dessutom ska båten vara självförsörjande. Elmotorns batterier laddas via solcellspaneler och egen vindturbin.

Skrovet har optimerats för en fart på maximalt 10 knop. Det har ett cirkulärt tvärsnitt som blir allt flackare akteröver. Längden, bredden och djupet har valts så att den vågbildande längden och friktionsytan balanserats för att få minimalt motstånd.

Vattenplanets måttliga akterbredd vidgar fartregistret upp till planingsfart. Detta optimerade smala skrov ger en mycket mjuk gång med små fartförluster i sjö.

För att få önskad stabilitet med minsta motstånd har stödskrovens form och placering valts så att de samverkar positivt med huvudskrovets vågsystem. Genom att koncentrera vikten av motor, batterier och besättning till mitten skapas en båt som är följsam och vakar bra i sjö.

Liten tvärsnittsarea och rundade framkanter bidrar till ett lågt luftmotstånd. För att få litet djup och en horisontell axel i drivriktningen sitter den stora propellern i en tunnel.

En stor propeller har valts för att med ett ekonomiskt varvtal ge rätt tryck vid given belastning. Långskeppstrimmet justeras med effektiva interceptorer i sidoskrovens akter.

God manöverförmåga i mycket låga farter skapas genom att båten har utrustats med en bogpropeller i en tunnel med öppningsbara luckor.

Det balanserade rodret har en tvestjärt som utnyttjar propellerströmmens rotation för bättre styrförmåga. De utförliga provkörningarna har bevisat att detta är ett mycket effektivt koncept. Oavsett jämförelsemetod har ingen annan båt hittills visat sig vara bättre.

Båtbyggare: Anders Hultberg, Gräddö
Konstruktör: Jürgen Sass, Vaxholm

Längd över allt 7,50 m
Bredd över allt 2,50 m
Djupgång 0,25 m

Totalvikt med två personer 530 kg
Marschfart 9,0 knop med 2,0 kW
Maxfart 12 knop med 4,7 kW

Allt för sjön 29/2 ? 9/3 008, Design & Innovationsexpo i C-hallen

http://zeroemissionboats.com

massa_afszebpuff

Relaterade artiklar

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar