Obligatoriskt förarbevis för vattenskoter till sommaren

Elias Johansson

Om det går som regeringen vill så införs krav på förarbevis för vattenskoter redan till sommaren.

Under senare år har antalet olyckor med vattenskotrar ökat. I juni 2019 införde regeringen en åldersgräns på 15 år för att köra vattenskoter men det anses inte som en sträng nog insats. I somras gav därför regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå obligatoriskt förarbevis och utbildning för att köra vattenskoter.

Den 1 oktober inkom Transportstyrelsen med sin rapport. Rapporten har beretts i regeringskansliet och nu föreslår regeringen att ikraftträdandet tidigareläggs.

Nu är det slutlekt.

Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

– Jag vill se ordning och reda på sjön. Därför föreslår regeringen att krav på obligatoriskt förarbevis införs redan till nästa sommar. Nu är det slutlekt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Risk att bli av med körkortet

Kravet att ha förarbevis föreslås träda i kraft 15 juli 2021. För att den som vill köra en vattenskoter ska kunna ha ett förarbevis på plats till dess föreslås att bestämmelserna som rör utbildningsanordnarna ska träda i kraft 15 maj 2021.

Förslaget innebär att man ska ha genomgått en godkänd utbildning för att erhålla ett förarbevis för vattenskoter. Förarbeviset ska medföras vid vattenskoterkörning och ska kunna återkallas om innehavaren har gjort sig skyldig till bl.a. sjöfylleri, vårdslöshet i sjötrafik, brutit mot sjövägsreglerna eller har framfört vattenskoter i områden där det inte är tillåtet.

Körkortskoll vid utlåning

Den som vill bedriva utbildning för förarbevis för vattenskoter ska ha tillstånd av Transportstyrelsen, som även föreslås utöva tillsyn över utbildningsanordnarna. I remissen föreslås även att den som hyr ut eller lånar ut en vattenskoter inte får göra det till någon som inte är behörig att framföra den.

Förslaget i sin helhet finns att läsa på regeringen.se. Synpunkter ska inkomma senast 4 februari 2021.

Foto: Yamaha.

2021-Yamaha-EXLIMITED-EU-White-Action-002-03

Relaterade artiklar

Vattenskoter_Korkort_Maj

Lång handläggningstid för att skaffa körkort för vattenskoter

Sno_vattenskoter_hemmabygget

Barn bygger om snöskoter till vattenskoter

Shadow Six ATV

AUV – havets helvilda motsvarighet till SUV!

Strand2

Seglivad vattenskoter med 6,2-liters V8:a!

Skriv en kommentar