Nimbus Boats och Ryds i konkurs

Gustav Morin

Gustav Morin

Nimbus_i_konkurs_puffPå tisdagen kom beskedet att en av Sveriges största och äldsta båtvarv går i konkurs. Skulderna sägs vara 500 miljoner. 200 personer drabbas.

”Det här kom väldigt snabbt. Vi hade en dialog med banken så sent som i torsdags. Vi jobbade med flera lösningar, men när bankerna accelererade lånen så fan det ingen chans utan vi har gått i konkurs”, säger Magnus Andersson, vd för Nimbus Boats AB.

Här är Nimbus egen pressrelease om konkursen:

Officiell slutrelease:
Långedrag, 3 juli 2012

Nimbus ansöker om konkurs.

Styrelsen i Nimbus Boats Holding AB har beslutat att lämna in konkursansökan för Nimbus Boats Holding AB, Nimbus Boats AB, Storebro Bruks AB, Ryds Båtindustri AB och Nimbus Produktion i Mariestad AB. Koncernens huvudlångivare har den 1 juli sagt upp bolagets krediter och styrelsen har konstaterat att det inte finns förutsättningar att bedriva rörelsen vidare.

Efter en stark utveckling fram till 2007 har Nimbus upplevt en kraftigt minskad efterfrågan. Trots det har väldigt många bra saker genomförts under de senaste fem åren; flera nya modeller har lanserats med mycket bra mottagande, Paragon har förvärvats och utvecklats väl, produktionen har effektiviserats och återförsäljarnätet har vidareutvecklats. Det har dock visat sig att detta inte varit tillräckligt relativt den mycket kraftiga nedgången i efterfrågan som drabbat hela industrin.

Under våren har Nimbus styrelse och ägare i samförstånd med bolagets banker drivit en process med ambition att hitta investerare som kan tillföra nytt kapital till bolaget. Bankerna har nu informerat styrelsen om att de, baserat på Nimbus situation och utveckling, tillsammans med de initiala resultaten från kapitalanskaffningsprocessen, valt att säga upp krediterna.

Det är djupt beklagligt att bolaget hamnat i denna situation och det är styrelsens förhoppning att Nimbus kommer kunna fortleva samt att denna process skall falla så väl ut som möjligt för kunder, anställda och leverantörer.

Tingsrätterna förväntas godkänna konkursansökningarna och utse en konkursförvaltare för de berörda bolagen (Nimbus Boats Stockholm/NIMAX Marina AB omfattas ej av ovan nämnda konkursansökningar).

Styrelsen i Nimbus Boats Holding AB

Magnus Andersson, VD.

Nimbus_i_konkurs

Nimbus_i_konkurs_puff

Relaterade artiklar

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar