Ny effektiv svensk torped ska hålla ryssen stången

Elias Johansson Rimsby

Torped47_Marinen En ny trådstyrd och torped som är speciellt framtagen för våra unika svenska skärgårdar. Så beskrivs nya Torped 47 som levererades till marinen igår. Se videon!

Den 20 december 2022 levererades den nya Torped 47 till svenska marinen. Det är en modern trådstyrd torped som är anpassad för den unika undervattensmiljön som finns i Östersjön och på västkusten.

Se också:
Sverige utvecklar två nya marina krigsförband
Svenska Marinen utför allt mer avancerade stridsövningar
Svenska superubåten HMS Halland vässar klorna
Marinen höjer beredskapen med ännu en korvett
Saab får miljardbeställning på krigsfartyg av Polen

Den kommer att finnas på ytfartyg, ubåtar och på sikt även på helikoptrar. Torpeden är förbättrad mot föregångaren på flera punkter, exempelvis har den högre fart och bättre målsökare.

Passar Sveriges skärgårdar

Östersjön och västerhavet är några av de mest komplexa miljöerna att hitta och bekämpa ubåtar i. Några av anledningarna till det är den varierande salthalten, den skiftande temperaturen och att det är grunt. Barra för att nämna en del omständigheter som gör strid längs Sveriges kust speciellt utmanande.

Avancerad teknik

Ljud används fortfarande som det primära sättet att hitta ubåtar och alla dessa förutsättningar påverkar ljudutbredningen på olika sätt. Torpeden kommunicerar med den skjutande enheten via en koppartråd och använder en kombination av aktiva och passiva sensorer.

Nya Torped 47 gör oss riktigt farliga för en motståndare, säger marinchefen Ewa Skoog Haslum.

Flera fartygsbesättningar har bidragit men de slutliga proverna till sjöss gjordes på HMS Visby för en tid sedan. Henrik Toft är fartygschef och han är nöjd med nytillskottet.

– Vi får en torped som möter såväl dagens som framtidens krav. Den har högre fart, längre räckvidd och bättre målsökare än föregångaren.

“Vi blir farliga”

Arbetet med den nya torpeden har pågått sedan 2016 och 2019 gjordes de första proverna till sjöss från ytfartyg och ubåt.

– Saab, FMV och Försvarsmakten har gemensamt och i gott samarbete tagit fram den nya torpeden som kommer att göra oss och våra partners riktigt farliga för en motståndare, säger marinchef Ewa Skoog Haslum.

 

 

Torped47_Marinen

Relaterade artiklar

Sapo_skyddsomrade

Ryska fastighetsköp i skärgården oroar myndigheterna

Svenska försvarets råd till skärgårdsfolket i vinter

Muskobasen_stridsbat_90

Ryss äger sjötomt vid hemlig svensk militärbas

Saab har landat en order på två signalspaningsfartyg till ett värde av 6,7 miljarder kronor.

Saab får miljardbeställning på krigsfartyg av Polen

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar