Ny rapport visar både goda och dåliga trender i skärgården

Ny rapport visar både goda och dåliga trender i skärgården

Alfred Ahlberg

algras-algrasstockholm-rapport-undersokning

Under fjolåret sattes ett nytt rekord på sju meters siktdjup i Stockholms mellanskärgård. Men tyvärr är trenden motsatt på många andra ställen. Detta visar en rapport från Svealands Kustvattenvårdförbund. 

Organisationen Svealands Kustvattenvårdförbund provtar och kartlägger årligen vattenkvalitet i längsmed Svealands kust. Inom organisationen samarbetar vattenvårdande organisationer inom regionen och all provtagning görs av experter från Stockholms universitet.

Årets rapport, med resultat från sommaren 2022, kommer med flertalet goda nyheter.

Den kanske mest märkbara för vanligt båt- och skärgårdsfolk är att siktdjupet på sina håll blivit väldigt mycket bättre. På grund av dålig avloppsrening och annan övergödning har detta inte varit bättre än knappa två meter i innerskärgården under så gott som hela 1900-talet. Men i årets rapport framkommer det hur det idag ligger cirka 7 meter i Stockholms mellanskärgård.

Rapporten har även gjort inventeringar som visat gott om ålgräs i flera mycket stora ängar. Just ålgräset är en viktig miljö för arter som torsk och sandkrabba då de fungerar som barnkammare för arterna. Ålgräsängar är dock en hotad naturtyp vilket gör upptäckten än mer glädjande.

Vad mer som kan intressera den övernattande fritidsbåtsägaren är att naturhamnar som satsat på fasta bojar hyllas. Att färre båtar ankrar själva har haft god effekt i att skydda känslig bottenvegetation.

Men det är inte bara guld och gröna skogar.

Rapporten visar också att strömmingsbeståndet blir allt sämre. Något som har upprepats i de senaste årens rapporter. Istället har storspiggen tagit över i många områden. Arten för med sig risker då den kan bidra till vidare övergödning grunda vikar och på djupare vatten konkurrera ut sill och skarpsill då de äter samma föda.

Alfred Ahlberg

algras-algrasstockholm-rapport-undersokning

Skriv kommentar

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Protest-mot-gruvdrift-pa-havsbottnen

Gruvbrytning på 4 000 meters djup – en kontroversiell fråga

Plastskrap-unikt-forskningsprojekt-delta-Plastexperimentet

Delta i unikt forskningsprojekt – leta skräp på stränder

utslapp-palmolja-kustbevakning-fororening

Stort utsläpp av palmolja utanför Gotska Sandön

Elbat-X-Shore-i-solnedgang

Svenska X Shore kammar hem mångmiljoninvestering