Nya gymnasieutredningen hot mot svenska båtnäringen

Redaktionen

Redaktionen

Mats Eriksson SweboatBåtbranschen är en av många mindre branscher som kommer att drabbas hårt om den nya gymnasieskolan blir verklighet. Utbildning i marina ämnen kan avstanna helt samtidigt som båtvarven skriker efter utbildade båtbyggare.
Det menar Mats Eriksson¸ VD Sweboat, Båtbranschens riksförbund i ett debattinlägg.

Få branscher är i så skriande behov av nyutbildad kompetent personal som båtbranschen.
Få branscher kan med så stor säkerhet garantera jobb för de nyutbildade som båtbranschen, skriver Mats Eriksson och fortsätter:
I höstas började 170 elever i landet sin utbildning med inriktning på båtbranschen. De kommer från hela landet och samlas i olika marina utbildningar på sex orter i Sverige. Det kan de bli de sista eleverna som genomgår en sådan marin utbildning, vilket skulle innebära ett stort hot för båtbranschen.

I den statliga nya utredningen, Framtidsvägen ? en reformerad gymnasieskola, föreslås att de nationella intagningarna till specialkurser slopas. Samtidigt ska en rensning i djungeln av olika specialprogram göras. I praktiken innebär det att Skolverket tar ett hårdare grepp om rodret för gymnasieutbildningen i landet genom att begränsa antalet program som eleverna ska kunna välja mellan. Så långt är dock allt väl.

Vad värre är med förslaget är att riksintagning till kurser föreslås slopas helt. Det innebär att specialkurser som till exempel marinelektronik eller båtsnickeri och de flesta marina utbildningarna med stor sannolikhet kommer att försvinna. För att få tillräckligt elevunderlag för dessa kurser krävs att elever från hela Sverige kan söka sig till de kurserna och inte bara som i förslaget, elever från den regionen där kursen råkar hållas.

Förslaget föreslår ett nationellt råd som får till uppgift att godkänna eventuella ändringar i de befintliga programmen. Regionala specialinriktningar kan få bli kvar, men bara om det finns ett tillräckligt starkt regionalt intresse från företag i regionen. I praktiken innebär det att endast utbildningar med starkt stöd från lokala intressen från näringslivet och specialidrottsklasser kan fortsätta sina utbildningar.

För att svensk båtindustri ska kunna bibehålla den höga kvaliteten på sin produktion och vara internationellt konkurrenskraftig måste de marina specialutbildningarna finnas kvar. Det går inte att få en elektriker att till exempel installera navigationssystem eller radarutrustning, inte heller kan en byggelev böjlimma en kant till ett navigationsbord.

Vår bransch är liten i jämförelse med t.ex. bilbranschen och likväl som en bilintresserad 16 åring ska kunna söka ett fordonsprogram ska en båtintresserad kunna söka utifrån sin intresseinriktning oavsett var i landet den finns.

Servicevarv och marinhandlare kommer snart att hamna i personalkriser om förslaget skulle gå igenom, och som om inte det vore ett tillräckligt problem så kommer stora, pensionsavgångar de närmaste fem ? tio åren att spä på problemen ännu mer. Det klarar inte branschen.

Mats Eriksson, VD Sweboat, Båtbranschens riksförbund

Mats Eriksson Sweboat

Relaterade artiklar

American Magic Patriot capsize 5

Dramatisk kapsejsning för 75-fotare i America’s Cup

America's Cup

America’s Cup – första utmanarmatchen i repris

997e77903b1db170_800x800ar

Silver Puma BR – ny rymlig tuffing på nya skrovet

Roughest RNLI lifeboat rescues in huge waves and stormy seas

Brittiska sjöräddningens mest heroiska insatser!

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar