Nytt förslag om båtregister

Redaktionen

Redaktionen

Dumpade gamla fritidsbåtar väntas bli ett växande miljöproblem och Naturvårdsverket vill därför införa ett register för fritidsbåtar i Sverige. Verket vill också ha ett producentansvar för fritidsbåtar och föra över ansvaret för återvinning på tillverkaren.

Övergivna fritidsbåtar är i dagsläget inte ett stort miljöproblem, men mer än var fjärde fritidsbåt i Sverige är byggd före 1980 och antalet skrotningsfärdiga båtar väntas öka de närmaste åren.

Naturvårdsverket har därför på uppdrag av regeringen utrett hur uttjänta fritidsbåtar kan tas omhand och hur man ska kunna spåra ägare till båtar som dumpats i naturen.

Verkets förslag på ett obligatoriskt båtregister är förmodligen inte vad regeringen hade hoppats på, alla fyra allianspartierna är emot ett sådant.

Naturvårdsverkets förslag innebär att alla fritidsbåtar över 2,5 meter och upp till 25 meter ska omfattas av registret. Vanliga roddbåtar skulle alltså också registreras – däremot är kanoter, kajaker och vattenskotrar undantagna.

Registeravgiften skulle enligt förslaget vara högre för stora båtar än för små.

Dessutom föreslår Naturvårdsverket att ett producentansvar införs.

Båtägaren ska kunna lämna sin gamla båt till en uppsamlingsplats, där det blir båttillverkarens ansvar att ta hand om återvinning och farligt avfall innan båten skrotas.

Producentansvaret ska enligt förslaget gälla tillverkare som säljer båtar på den svenska marknaden. För att finansiera återvinningen skulle 1–2 procent av båtens köpesumma gå till en återvinningsfond.

Ett båtregister är förutsättningen för ett annat av Naturvårdsverkets förslag: en skrotningspremie för båtar som ska bekostas av återvinningsfonden. Ett register skulle också göra det enklare att exempelvis hitta anhöriga vid sjöräddning.

Här kan du läsa Naturvårdsverkets rapport ”Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar”.

Fritidsbåtsregister har provats tidigare i Sverige: det infördes 1988 men avskaffades igen 1993 av den dåvarande borgerliga regeringen.

Det finns ett riksdagsbeslut från 1995 om att båtregistret ska införas igen, men regeringen har hittills inte genomfört det.

Relaterade artiklar

Flax27-Greenboats-2019_JKu_2893-min-3

Flax 27 – byggd av fröer och PET-flaskor!

Dykning efter avfall

De har kånkat upp sju ton båtbatterier från Mälarens botten

Two-stroke Transportstyrelsen-2

Transportstyrelsen uppmanar – byt era motorer!

Greta Thunberg

Greta Thunberg seglar hemåt med världskända Youtubers