Oljeklumpar kan ge motorstopp

Redaktionen

Redaktionen

”Sjöfartsverket, Svenska Kryssarklubben och Båttekniska nämnden vill uppmana alla som har en båt med dieselmotor att noggrant kontrollera innehållet i bränsletank och filter.
Anledningen är att oljebolagen från och med augusti 2006 tilläts att tillsätta max 5 % biologiska oljor (FAME=fettsyrametylester) i dieselbränslet.
FAME-inblandningen innebär en klart ökad risk för att klumpar bildas till följd av tillväxt av mikrober/bakterier. Oljebolagen menar att denna risk är störst vid marin användning.”

”Svenska Kryssarklubben, Båttekniska nämnden (BTN) vill uppmana alla som har en båt med dieselmotor att i år, extra noggrant kontrollera innehållet i sin bränsletank och filter.

Anledningen till detta är att oljebolagen från och med augusti 2006 tilläts att tillsätta max 5 % biologiska oljor (FAME=fettsyrametylester) i dieselbränslet. FAME-inblandningen innebär en klart ökad risk för att klumpar bildas till följd av tillväxt av mikrober/bakterier. Oljebolagen skriver själva att denna risk är störst vid marin användning.

Maskin- och propellerhaveri är den vanligaste anledningen till att fritidsbåtar tvingas anlita sjöräddningen, därför tar Sjöfarstverket tillfället i akt att hjälpa till att sprida denna information. Mikroberna bildar klumpar i botten av bränsletanken och dessa kan vid häftig sjögång täppa till filter och orsaka stopp i det sugrör som finns i tanken.

Förutom normala filterbyten och rengöring/kontroll av vattenavskiljare rekommenderar BTN några åtgärder som du kan läsa om i pdf-filen i högerkolumnen”.

Länk till PDF

tillbehor_Motor_sjöfartsverkets-bild

Relaterade artiklar

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar