Renare tankar för handelsfartyg

Redaktionen

Redaktionen

Svenska miljöteknikföretaget Ekomarine har utvecklat en banbrytande metod för att rena vatten från ballasttankar för handelssjöfarten.

Djur, växter och bakterier som kan spridas mellan haven är ett av de största hoten mot havsmiljön, enligt FN. Ekomarines metod kan vara både billigare och kräva mindre energi än konkurrerande tekniker, uppges i ett pressmeddlande

 

Tekniken från Ekomarine BWTS baseras på biologisk syreförbrukning och går ut på att få bakterier som redan finns i vattnet att förbruka det syre som många organismer behöver för att överleva. I ett andra steg renas vattnet med ultraviolett ljus från de bakterier som klarar sig utan syre.

 

– Spridning av organismer från ballasttankar är ett av de allvarligaste hoten mot världshavens och kusternas miljö, enligt FN-myndigheten IMO, säger Claes Tarras Ericsson, VD för Ekomarine. Eftersom vår teknik har visat sig mycket effektiv tror vi att den kan bli mycket viktig för handelssjöfarten.

 

Idén bakom Ekomarine BWTS, att utnyttja bakteriers syreupptagningsförmåga, liknar den lösning som Ekomarine använder i sin giftfria båtbottenfärg, Neptune Formula, som lanserades i Sverige i våras. En tillsats av bland annat protein fungerar som näring för just den typ av bakterier som gör slut på syret för övriga organismer som kan ha kommit in i ballasttanken med vattnet.

 

Processen är patentansökt i Sverige och utomlands. Nästa steg är att begära att systemet godkänns av FN:s internationella sjöfartsmyndighet, IMO.

 

IMO:s ballastkonvention kräver att nybyggda fartyg från och med 2009 ska ha system för att rena ballastvatten. Från och med 2018 krävs att även äldre fartyg ska rena ballastvattnet, så världsmarknaden för reningssystemen väntas bli mycket stor.

tillbehor_Underhall_ekomarine_bwts_1_medium

Relaterade artiklar

Allt för sjön

Båtmässorna bommar igen och satsar digitalt

Hugo Boss cancel racing Vendee Globe

Tårögd Thomson tvingas bryta efter kollision

PRB Skipper Capsize

Båten gick av på mitten och sjönk!

Le Cam rescue Vendee Globe

Nödställd skeppare försvunnen i Vendée Globe – tills nu!