100 år med akterlig snurr

Redaktionen

Redaktionen

100 Ã¥r med akterlig snurrAktersnurran fyller 100 år i år. På Allt för Sjön, 28 februari – 8 mars 2009 visas ett 20-tal modeller, mestadels Evinrude-motorer.
Snurrorna och mycket annat visas upp på mässans avdelning ”Classic Boat Show”. Här en guide.

 

Här en guide över de föreningar och klubbar som ställer ut i Charlie-hallen, Allt för Sjön under avdelningen ”Classic Boat Show”

Föreningen Sofia Linnea – Segelfartyget Sofia Linnea
Sofia Linnea är ett kulturhistoriskt projekt med målsättningen att återskapa och levandegöra en fartygstyp, den s. k. Roslagsjakten, som utvecklats genom månghundraårig båtbyggartradition i Stockholmsregionen. Denna tradition kulminerade vid sekelskiftet 1800/1900-talen då ca 600 sådana fartyg seglade in ved ocj andra förnödenheter till Stockholm. Nu är alla dessa fartyg försvunna.
Monter C24:41

Herlin-sällskapet
är en idéell förening vars syfte är att hålla Tore Herlins arbete känt, att dokumentera det och arbeta för att hans båtar i möjligaste mån bevaras till eftervärlden. Föreningen ska också vara en kamrat- och stödförening för ägare och älskare av Herlinbåtar.
Herlin-sällskapet bildades den 12 februari 2000. Arbetet med att upprätta en lista över Herlin-båtar är ett ständigt pågående arbete.
Monter C24:15


Coronet Yacht Club

Coronet Yacht Club är en oberoende intresseförening med c:a 1000 medlemmar, spridda över hela världen. Klubbens grundades 1984 med syftet att främja intresset för de välbyggda danska Coronet-båtarna samt skapa nätverk för medlemmarna. En annan av klubbens huvuduppgifter är att på nytt låta tillverka annars svårfunna Coronet-reservdelar. Vi tar även fram klubbprylar med Coronettryck.
Monter


Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona

I montern kommer vi att montera en gammal repslagningsutrustning som kallas Beting. Med den utrustningen kommer vi en gång per timme slå rep för intresserade. Vi kommer även att ha med lite information om världsarvsstaden Karlskrona.
Mer information finns på www.lindholmen.org och som undergrupp hittar man där Repslagarbanan.
Monter C24:20

Sail Yacht Society (SYS)

Föreningen bildades 1990 med syfte att bevara de äldre segeljakter som finns i landet. Klubben skall tillvarata båtarnas och medlemmarnas intressen, bidra till att lösa gemensamma problem, ordna träffar och eskadrar. Vi anser att det inte längre får vara så att man köper en gammal träbåt bara för att de är billigare än en plastbåt, utan för att man vill äga en träbåt.
Mer information finns på www.sailyachtsociety.se
Monter C24:25

Sveriges Ångbåtsförening
Föreningen har som ändamål att främja ångbåtsintresset och bevara befintliga ångfartyg samt medverka till umgänge och träffar för att sprida ångbåtsägandet och dess glädje.
Föreningen bildades 1986 och har nu ca 650 medlemmar. Vi har registrerat ca 250 ångfartyg i landet vilket torde vara de flesta. Av dessa är ca 160 ångslupar för fritidsnöje. Ett 30-tal utgörs av bogser/varpbåtstyp.
Mer information finns på www.steamboatassociation.se
Monter C24:59

Skeppsholmsgården
Skeppsholmsgården består av en Hemgård och Skeppsholmens folkhögskola. Vår samlade kursverksamhet omfattar hantverkskurser, sjöutbildning och seglingar av olika slag.
Båtbyggarkurs.
Vill du arbeta med händerna? Lära dig bygga en båt? Smida? Få ägna mycket tid åt ett hantverk. Vi tar in både nybörjare och erfarna. Läs mer på www.skeppsholmsgarden.se
Monter C24:49

MYS, Motor Yacht Society
Föreningen består av fyra sektioner för olika båttyper vilka alla skall vara byggda i trä, stål eller aluminium och från början konstruerade för nöjesbruk.
Sektionerna YACHT, RACER HISTORIC och CLASSIC.
Mer information finns på www.mys.nu
Monter C23:10

Museihuset
På årets Classic Boat Show kommer Museihusets motorbåtsmuseum att visa Mary, ritad av Jac M Iversen 1935 för industrimagnaten Torsten Kreuger. Båten harnu återställts till sin forna glans efter ett mycket omfattande renoveringsarbete av varvet Johansson & Son i Holmsund.
Mer information finns på www.museihuset.se
Monter öH:07


Svenska Fyrsällskapet

Svenska Fyrsällskapet representerar ca.3000 medlemmar och kommer under mässan att med bilder och planscher samt kunnig personal informera om sällskapets mål, bl a
” Främja och utveckla intresset och kunskapen om fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken
” Verka för bevarande av ovanstående – vårt marina kulturarv
Monter C23:11


Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar (MSF)

är en ideell riksförening med uppgift att sprida kunskap om och för framtiden bevara den svenska fritidsbåtens och båtlivets historia.
I år kommer vi att visa den unika första Evinrudemotorn, från vårt museum och Electroluxbåten med ursprunglig Archimedesmotor – ursprunget för campingbåten. Mer information om MSF hittar du på www.veteranbaten.se
Monter C24:11

Gaff Yacht Society, GYS

är en 49-årig klubb som värnar om gamla båtar och motverkar likriktningen inom segelsporten. Vi arrangerar årligen Riddarfjärdsregattan den första hela septemberhelgen. Vi arrangerar också en årlig kultureskader i juli månad. För mera info. maila riddarfjarden@gys.se eller eskader@gys.se.
GYS Stiftelse delar årligen ut ett stipendium till ett lovvärt renoveringsprojekt.
Monter C24:23

Svenska Skärgårdskryssarförbundet

SSKF är den sammanhållande organisationen för skärgårds-kryssarseglare och jakter byggda efter skärgårdskryssarregeln. SSKF bildades 1972 och är idag ett av de större klassförbunden inom Svenska Seglarförbundet med cirka 450 jakter i sju klassklubbar. Antalet medlem-mar är dryga 500 och de är spridda över hela världen.

100 år med akterlig snurr

Relaterade artiklar

ElwoodIngang

Elwood 550e HT – tradition och innovation i ett!

SvavareTraIngangX

Hemmabygge – amfibiebåt helt i trä!

SailingVagabondeIngang

Kända Youtubers satsar på extrem trimaran!

RenaBottenIngang

Genomskinliga båtar – rena botten!

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar