Sjöpolis och jurist om händelsen vid Hermanö 

Gustav Morin

Poker Run När muskelbåtseventet Smögen Poker Run och kappseglingen Hermanö Runt möttes i ett smalt sund under helgen som gick uppstod situationer som upprört många. Här analyseras händelsen av Sjöpolisen och av Hugo Tiberg, professor i sjörätt. 

I helgen som gick körde ett antal av Sveriges snabbaste och mest spektakulära muskelbåtar i samlad tropp genom Bohusläns skärgård.

Samtidigt startade den årliga kappseglingen Hermanö Runt – i  motsatt riktning.

Det hela hade säkert passerat utan större spektakel om det inte vore för att de möttes i en av ruttens smalaste sund och för att många av motorbåtsförarna bedömde det som en bra idé att beta av även denna sträcka i hög fart.

Se video när båtarna möts här!
Se SVTs inslag om händelsen.e SVTs inslag om händelsen.

Hamnen.se når Hugo Tiberg som är professor i sjörätt. Han svarar inledningsvis att det grundläggande bekymret är att arrangörerna inte lyckats samordna sina event. Samtidigt reagerar han starkt över bilderna i videon.

– Om polisen eller Kustbevakningen närvarat så hade de troligen ingripit. Motorbåtarna kör förfärligt nära segelbåtarna i hög fart, framförallt båten som sick-sackar mellan båtarna. Det råder inga tvivel om att motorbåtarna kör störande i förhållande till segelbåtarna.

Bryter motorbåtarna mot sjövägsreglerna?
– Den genomgående höga farten nära intill mötande segelbåtar har varit farlig och kan sägas ha brutit mot sjövägsreglernas Regel 6 om säker fart, liksom sjötrafikförordningens 5 § om omsorg till förekommande av sjöolycka. Rent formellt bör hanteringen också anses bryta mot Sjölagen 20 kap. 3 § som säger att den som tar färdväg, håller hastighet eller annars i onödan stör omgivningen ska dömas till penningböter.

Så motorbåtarna man ser i videon bryter mot reglerna och borde bötfällas?
– Ja, rent teoretiskt. Men de nämnda bestämmelserna tillämpas i praktiken mycket sällan och under sådana omständigheter kan jag inte finna annat än att Poker Run-båtarna inte kan förväntas bli åtalade men att arrangemanget naturligtvis varit olämpligt och bör undvikas i fortsättningen.

Så de bryter mot reglerna men klarar sig ändå troligen undan, varför?
– De bryter mot alla generella anvisningar, ja, och teoretiskt finns utrymme för åtal men det tillämpas inte i praktiken. Troligen för att det inte finns tillräckliga resurser då annat bedöms som angelägnare. Det är att likna med att till exempel många vattenskotrar kör nära andra människor i alldeles för hög fart – de borde åtalas ideligen men det sker inte.

Enligt uppgift har flera händelser i samband med Hermanö Runt och Smögen Poker Run polisanmälts, men enligt Sjöpolisen finns inga riktiga anmälningar.

När Hamnen.se når Marie Felten, Sjöpolis Västra Götaland, och berättar att det finns videoupptagningar är det första gången som polisen ser händelsen.

– Det är ingen vacker syn. Det känns direkt olämpligt att framföra motorbåtarna på det här sättet i en smal ränna mycket nära andra båtar. Det är inte i linje med sjöregler som säger att man ska ta hänsyn och inte störa i onödan. Även om man deltar i ett event eller en tävling så går man som deltagare inte fri från eget ansvar, det här är rent vårdslöst.

Vad tycker ni om seglarnas beteende? 
– Visst kan man ha synpunkter på att de tar mycket plats och att de inte skulle behöva segla i bredd men jag ser inte att de gör något direkt fel och har ingen synpunkt på deras framfart.

Fanns det något tillstånd från Smögen Poker Run?
– Det finns inget tillstånd om att ett område ska avlysas, vilket hade krävts för att den här typen av körning på en sådan här plats skulle anses som ok.

Hur kommer polisen att agera nu efter att ha sett videomaterialet? 
– Av det lilla jag just sett i videon så anser jag att det kan handla om vårdslöshet i sjötrafik och det innebär i regel böter. Vi ser absolut att vi behöver reda ut detta, inte minst för att det inte ska upprepas kommande år.

Foto: Skärmdump från video upptagen av Peter Gustafsson, Blur.se.

Reportage_2019_Poker_Run_uttalande_Poker_Run

Relaterade artiklar

VansinneskorningIngang

Vansinneskörning fångad på video – 90 knop genom Sandhamn!

Reportage_2019_Poker_Run_uttalande_SVT_Poker_Run

SVT rapporterar om kontroversiella högfartsmötet

nyheter_2019_Poker_Run_violence_Incident_

Seglare svarar med våld mot Poker Run-båtar

nyheter_2019_Smogen_Poker_Run_Poker_Run_vs_Sailing

Seglare vs fartvidunder under helgens Poker Run

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar