Expertpanel har granskat extrema grundstötningen

Gustav Morin

Westas grund

En oberoende expertpanel har undersökt olyckan som inträffade under den andra etappen av Volvo Ocean Race. De presenterar nu en rapport med en rad rekommendationer om säkerhet för alla havskappseglingar.

Framförallt föreslår rapporten att digitala sjökort och annan mjukvara som finns ombord kan förbättras för att liknande olyckor ska undvikas i framtiden.

Den 29 november 2014 gick den danska båten Team Vestas Wind på grund och fastnade uppe på ett rev vid Cargados Carajos Shoals mitt ute i Indiska Oceanen under den andra etappen från Kapstaden till Abu Dhabi. Besättningen tvingades överge båten men samtliga i laget klarade sig utan skador.

Den skadade båten kunde senare bärgas från revet och repareras nu på båtvarvet Persico i Bergamo, Italien. Förhoppningen är att laget ska kunna vara tillbaks i tävlingen från och med hamnstoppet i Lissabon Portugal i juni och sedan delta i de två sista etapperna.

Team Vestas Wind expertpanel utreder


Rapporten om incidenten beställdes av tävlingen Volvo Ocean Race och har gjorts av en oberoende panel som bestått av kända experter på området – konteramiral Chris Oxenbould (ordförande)*, Stan Honey och Chuck Hawley**.

Panelen säger i rapporten att deras slutsatser om vad som hände baseras på intervjuer med besättningen, tävlingsledningen samt andra berörda parter och data som samlats in från incidenten.

”Laget var ovetande om navigationsfaror i deras närhet, fastställde felaktigt att det grundaste djupet vid Cargados Carajos Shoals var 40 meter och uppfattade det som att det var säkert att segla över revet”, sammanfattade panelen.

Panelen har inte fördelat skuldbördan bland seglarna i laget men dragit följande slutsatser:
i. Det fanns brister i användandet av de elektroniska sjökort och annan navigationsutrustning ombord på Vestas Wind.
ii. Det fanns också brister i kartografin för de sjökortsverktyg som användes när det gäller hur de visade navigationsfarorna i liten och medelstor skala på korten.
iii. Hanteringen av nödsituationen fungerade väl, och det fanns ingenting inom administrationen eller i tävlingsledningen som bidrog till att olyckan inträffade.

Team Vestas Wind expertpanel


Panelens huvudsakliga rekommendationer är:
i. Att framtagna riktlinjer för hur digitala sjökort ska användas antas i tävlingen och att de är föremål för kontinuerlig granskning och utveckling.
ii. Att leverantören av sjökortet som användes och tillverkaren till en av de navigationsmjukvaror som fanns ombord meddelas om de upplevda bristerna.
Rapporten innehåller också fem mindre rekommendationer (sida 63, paragraf 262) som relaterar till hur tävlingen genomförs.

Enligt Volvo Ocean Race VD Knut Frostad kommer samtliga rekommendationer att övervägas av evenemanget.


– Vi planerar att sprida riktlinjerna till skeppare och navigatörer (enligt rapportens rekommendation) här i Auckland, och att vi inkluderar dem i vårt ”Notice of Race” i framtiden. 


– Vi vill att rapporten ska bli ett användbart dokument för alla havskappseglare. Olyckor kommer alltid att inträffa till havs – vi hoppas att göra dem mindre sannolika.

Hittills har fyra etapper genomförts i Volvo Ocean Race 2014-15 och den femte etappen från Auckland, Nya Zeeland till Itajaí, Brasilien startar nu på söndag den 15 mars. Det är den längsta och mest utmanade delsträckan i den nio månader långa tävlingen, och båtarna kommer att segla i Södra Oceanen, runda Kap Horn och sedan segla norrut till Brasilien.

Hela den 38 739 sjömil långa kappseglingen kommer att avslutas i hjärtat av Göteborg den 27 juni, efter elva hamnstopp, nio etapper och besök i varje kontinent.
                                                              * * * * * *
* Konteramiral Chris Oxenbould är före detta biträdande chef inom den australienska flottan och en erfaren havskappseglare med särskild expertis inom navigation. Han är också ordförande för Yachting Australia National Safety Committee.
** Navigationsexperten Stan Honey, vinnare av Volvo Ocean Race 2005-06 som navigatör på ABN AMRO ONE, och Chuck Hawley, ordförande för U.S. Sailing Safety at Sea Committee, assisterade konteramiral Oxenbould med rapporten.
Läs hela rapporter om Team Vestas Winds grundstötning här.

racing_havskappsegling_2015_VOR_10_mars_Westas_grund

Relaterade artiklar

Rescue-Runner Anna Sofia, SSRS Värmdö.

SSRS-båt i allvarlig grundsmäll – tre till sjukhus

IMG_1926

Konsumentverket vill ha enklare båtförsäkringar

Sveriges farligaste grund!

Sjöfartsverket kan införa grundavgift från 1 juli

racing_havskappsegling_2019_VOR_kvinnliga_seglare_Yongest_woman_in_the_ocean_race

Yngsta tjejen i Volvo Ocean Race dominerar

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar