Håll fart på båten under Gotland Runt

Redaktionen

Redaktionen

 

Björn Österberg är segelmakare på North Sails i Stockholm. Förutom att han själv är en aktiv kappseglare är han ofta ute med kunder. Björns mål att ”få fart på båten”.
Ta del av hans kunskaper inför Gotland Runt

 

Björn österberg har koll på det mesta vad gäller kappsegling, allt från rigg- och segeltrim till arbetsfördelning och att alla ombord ska ha en gemensam målsättning.

– För att kunna uppskatta Gotland Runt är det viktigt att alla är överens om vilken ambitionsnivå man ska ha. Är det ett kompisgäng som vill segla på havet i två-tre dygn och ha kul, ja då ser arbetsfördelningen ut på ett sätt. Seglar man för att vinna ser den ut på ett annat sätt, säger Björn österberg.

Med kompisgänget, menar Björn, är det nog så att alla vill ta del av seglingen, det vill säga styra en stund, trimma segel, navigera och utföra manövrar. Maten ombord är då också viktig för att skapa trivsel och man har gärna med sig lite extra kläder som ombyte.

– De som seglar för att vinna har ett annat upplägg. Den gamla skepparrollen där det är en person som i stort sett bestämmer allt ombord håller på att försvinna, säger Björn.

– Vi seglar efter principen ? vägval, båtfart och manövrar. De är nyckelfaktorerna för ett lyckat Gotland Runt och vilken kappsegling som helst. Vägvalet har navigatören, den väderkunnige och strategen ombord ansvar för. Det kan vara en och samma person eller flera beroende på båtens storlek. Båtfarten har rorsman och segeltrimmarna ansvar för. Manövrar har fördäcksgastarna och de mer mitt i båten, vid masten, ansvar för.

På en längre segling som Gotland Runt tipsar Björn om att dela upp sysslorna mellan de olika ansvarsområdena. Segeltrimmarna och rorsmännen delar upp sig så att de kan få en stund vila utan att båtfarten blir lidande, likaså navigatörs/strategrollen och gastarna.

– Det här är viktigt att bestämma innan seglingen. Och jag råder alla som vill segla mer tävlingsinriktat att segla minst ett dygn tillsammans före starten i Gotland Runt. Då ska båten vara utrustad precis som under Gotland Runt och besättningen exakt lika.

– Förberedelserna är mycket viktiga. Minst halva racet har gått när man kommer till start i Gotland Runt, menar Björn.

Den del av besättningen som Björn österberg oftast ingår i är ”Farthållar-teamet”. Han är både en duktig rorsman och segeltrimmare. Men som han påpekar är förberedelserna viktiga.

– Att trimma in riggen har blivit mer komplext med dagens moderna riggar. Här tror jag många skulle vinna på att ta professionell hjälp. Alltför ofta är riggspänningen för låg. Det krävs lång erfarenhet att trimma in en rigg, vissa stag ska vara betydligt lösare än andra och vissa ska vara stenhårda.

Vilka värden, det vill säga vilken fart båten ska ha enligt en given vindstyrka och riktning, är något som proffsen jobbar mycket med. Kappseglingsbåtar har ett polardiagram som visar detta. Till en början är det bara teoretiska värden, men ju mer besättningen tränar desto fler praktiska värden lagras i programmets databas. Ett proffs vet med mycket stor säkerhet redan före rundning vilket segel som är det snabbaste på nästa bog.

– Vi jobbar mycket med segelvalstabeller som visar vilket segel som är mest effektivt för en viss vindstyrka och riktning. Vi vet med andra ord av erfarenhet vilket som är snabbast.

Det som Björn påpekar är viktigt, i synnerhet i slutet av en lång havskappsegling. Det är siffrorna som visar om det är dags att byta segel eller inte. Det finns alltför många exempel på när ett segelbyte får vänta på sig onödigt länge därför att besättningen intalar sig själva att de segel som för tillfället är uppe ändå är det snabbaste. Man vill helt enkelt inte byta för att man är för trött.

– För att kunna lita på sina siffror är det dock nödvändigt att instrumenten är rätt kalibrerade. Kalibrering av instrument är något som det väldigt ofta slarvas med.

Björn österberg ser fram emot Gotland Runt. Han gillar lagarbetet och utmaningen med att segla på havet men ser sig själv ”som en allätare inom segling”.

– Ja, jag har väl vunnit Gotland Runt några gånger, seglat Americas Cup och mycket jollesegling. Men nu tycker jag det roligaste med seglingen är att utbilda andra, att få segla med kunder och komma med tips och råd.

racing_havskappsegling_gotbjorn250

Relaterade artiklar

batar_segelbatar_boyswx-yachts-palma-0417

Årets segelbåtar i USA

Finn flyer - familjebåt i komposit

Finn Flyer – Familjebåt i komposit

racing_havskappsegling_anderspuff

Anders Lewander blickar uppåt

racing_havskappsegling_aljk-custom

Anders Lewander skeppare på Ericssons andra båt

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar