Nya grepp från Havs-kappseglingsförbundet

Gustav Morin

Gustav Morin

Patrick på Condevor har koll på läget och upptäckte att Havskappseglings-förbundet nu inför individuellt medlemskap och öppnar för andra respitsystem.

Vad kan detta innebära i praktiken?

Patrick skriver:

Många har undrat om Svenska Havskappseglingsförbundet (SHF) är ett förbund enbart för IMS eller om förbundet jobbar för all havskappsegling. Personligen är jag av uppfattningen att det där har varit väldigt luddigt, eftersom man å ena sidan skall tillvarata seglarnas intressen gällande havskappsegling rent generellt men å andra sidan har haft enbart IMS-mätta båtars ägare som medlemmar.

Detta tror jag är en del av förklaringen till den debatt som har förekommit på området och den luddighet man har uppfattat om SHF:s syfte och verksamhet.

Nu har man i alla fall beslutat att fr.o.m den 1/10 2007 acceptera individuella medlemmar i SHF samt att öppna för andra respitsystem.

SHF skriver:

Tidigare har medlemskapet i SHF varit knutit till och inkluderats i IMS eller ORC Club mätbrev. Förbundet har alltid haft en bred och generell verksamhet för havskappsegling som beskrivs i stadgarnas ändamålsparagraf. Förbundet har beslutat att också öppna för andra respitregler, det viktiga är disciplinen havskappsegling. Detta utgör grunden för styrelsens beslut att införa en ny form för individuellt medlemskap från och med 1 oktober 2007.

Medlemskap är öppet för vem som helst som har intresse för disciplinen havskappsegling och ger medlemmen tillgång till förbundets olika aktiviteter som exempelvis; fria seminarier som ?Go for Speed?, rabatt på SHF:s säkerhetskurser samt deltagande i SM och RM.

Genom detta individuella medlemskap vill styrelsen ytterligare intensifiera arbetet med att sprida havskappsegling som sport samt öka kunskap och säkerhet i denna disciplin. Avgiften för medlemskap 2007/2008 är 250 kronor och betalas in till pg 487 32 52-3. Glöm inte att ange Din e-post adress och/eller din vanliga postadress så vi kan kontakta Dig.

SHF skall enlig sin stadga;

Tillvarataga havskappseglingens intressen i Sverige. Med havskappsegling avses kappsegling mellan båtar som uppfyller Internationella Seglarförbundets (ISAF havskappseglingsbestämmelser (Offshore Special Regulations) Kat. 0-4.

Tillse att båtar som deltager i havskappsegling har ett mätetal enligt ett av SSF godkänt mätbrev eller motsvarande.

Bevaka havskappseglingens tekniska utveckling i Sverige.

Genom utbildning och rådgivning av förbundssällskap som arrangerar havskappsegling tillse att kappseglingsformat och resultatprogram tillgodoser seglarnas krav på kvalitet och rättvisa

Samordna och på förbundets hemsida informera om det svenska och internationella havskappseglingsprogrammet i samråd med SSF och berörda förbundssällskap.

Svara för uttagning av deltagare i internationella mästerskap.

Svara för upplysning och rådgivning om och tillvarata havskappseglingens verksamhet i övrigt.?

, , ,

Relaterade artiklar

batar_segelbatar_boyswx-yachts-palma-0417

Årets segelbåtar i USA

Rapport från IMS SM 2007

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar