Ska Ostindienfararen Götheborg segla igen?

Redaktionen

Redaktionen

Ostindiefararen Götheborg seglar igen

Nu går diskussionerna om ostindienfararen Götheborg höga igen. Efter sju år och massiv PR, inte minst i Kina, rör debatten den fortsatta finansieringen. Förhoppningen står till dem som styr i Göteborg och i Västra Götaland.

 

Ostindiefararen Götheborg seglar igen

Under perioden 2005-2010 genomförde Ostindiefararen ett antal expeditioner. Totalt har skeppet besökt 56 städer i vilka det haft 640 000 besökare ombord (besökare i Göteborg under perioden är inte medräknade). Under sina resor har skeppet främst fungerat som ett instrument för marknadsföring av Göteborg, Västsverige och Sverige.

I januari månad började de stora diskussionerna om Ostindienfararen Götheborgs framtid. Frågan är om seglatserna över världshaven är på väg att ta slut. Fem år på haven har slitit på  fartyget och stora resurser behövs för att hålla Götheborg sjöduglig de kommande åren. För att klara basdriften fram till 2014 krävs ett tillskott på upp till 30 miljoner kronor.

Sponsorkontrakten som tidigare garanterat driften – Volvo, Stena, Göteborgs hamn och några mindre företag gick ut 2010. Dessa sponsorerär inte intresserade av att fortsätta betala för grunddriften, även om de aviserat att de gärna hyr Götheborg framöver.

Frågan är om Göteborg stad och Västra Götalandsregionen är beredda att betala för att rädda fartygets framfart. Hittills har intresset varit väl svagt bland politikerna för ett sådant omfattande stöd till det omstridda fartyget. Hur det kommer att gå är ingen som vet, då det definitiva beslutet om Götheborgs framtid inte kommer att fattas förrän under hösten. Om inga pengar anslås kommer fartyget att tillfalla Göteborgs stad. Då kommer troligen skeppet att bli ett museum förtöjt vid kajkanten.

Ostindienfararens framtid kan säkras med skattemedel. Skeppet har stor betydelse i PR-sammanhang. Det kungliga dopet 2004 och den första seglatsen till Kina 2005 ägde rum med pompa och ståt och stor uppmärksamhet i media världen över. Som världens största oceangående träskepp har hon väckt uppmärksamhet vart hon än kommit, i Sverige såväl som utomlands. En mängd mässor och andra evenemang har kryddats med närvaron av Ostindienfararen Götheborg. Inte minst i samband med starten av Volvo Ocean Race i Alicante 2008.

Andra menar att båten är ett skrytbygge, inte ens en exakt replika från förr, som bara kostar skattebetalarna mängder med pengar. Många menar att det finns flera andra, kulturellt mer intressanta fartygsprojekt, att satsa på.

En långresa lär det bli i alla fall. Till USA:s östkust och 375-årsjubiléet med anledning av Nya Sverige. Resan kommer att gå i Kalmar Nyckels spår och sedan kommer ett antal hamnar besökas utmed den östra kusten. Hopp finns också om att kunna resa till OS i London år 2012 och ytterligare en resa till USA hösten 2013. Men detta står skrivet i politikernas stjärnor.

Ostindiefararen Götheborg seglar igen

Relaterade artiklar

Superladdare från BKK/Plug

Nu byggs Nordens första marina nätverk för snabbladdning

Stridbat

Äntligen – nu kan man starta en egen flotta med stridsbåtar!

U-kajak

U-kajak för en miljon kronor stridsberedd i Vaxholm!

KungsholmenA-scaled-e1618408327930

Nu är det bevisat – nöden har lag!

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar