Så skyddar du dig mot pirater

Redaktionen

Redaktionen

Piratdåd mot nöjesbåtar ökar. De riskablaste farvattnen finns i Sydostasien. Noel Choong är specialpolis i Kuala Lumpur med uppdrag att bekämpa pirater.

 

 

 

 

 

  • Rapportera omedelbart attacken via radio.
  • Om piraterna inte beordrat radiotystnad: fortsätt sända nödsignal enligt IMO:s anvisningar ”Guidance & Advice on Piracy”.
  • Försvar med båtshakar, brandsläckare och liknande är ett alternativ – före det att piraterna väl tagit sig ombord.
  • Fysiskt motstånd innebär emellertid alltid risk för att våldet trappas upp.
  • När piraterna väl tagit sig ombord bör deras order lugnt efterföljas. Åtminstone om de är många och beväpnade.
  • Piraterna agerar under tidspress, polisen kan ju vara på väg. Begränsa deras rörlighet, genom att låsa dörrar och luckor.
  • Upprätta en ordentlig handlingsplan – innan attacken inträffar. Alla ombord skall på förhand veta hur de skall agera.
  • Vill du veta mer? Gå in på: www.iccwbo.org

 

Relaterade artiklar

Allt för sjön

Båtmässorna bommar igen och satsar digitalt

Hugo Boss cancel racing Vendee Globe

Tårögd Thomson tvingas bryta efter kollision

PRB Skipper Capsize

Båten gick av på mitten och sjönk!

Le Cam rescue Vendee Globe

Nödställd skeppare försvunnen i Vendée Globe – tills nu!