var maxapi=function(n){"use strict";"undefined"!=typeof globalThis?globalThis:"undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof self&&self;var e,t,i=(function(n,e){n.exports=function(){var n=function(){},e={},t={},i={};function o(n,e){n=n.push?n:[n];var o,r,u,f=[],c=n.length,s=c;for(o=function(n,t){t.length&&f.push(n),--s||e(f)};c--;)r=n[c],(u=t[r])?o(r,u):(i[r]=i[r]||[]).push(o)}function r(n,e){if(n){var o=i[n];if(t[n]=e,o)for(;o.length;)o[0](n,e),o.splice(0,1)}}function u(e,t){e.call&&(e={t:e}),t.length?(e.error||n)(t):(e.t||n)(e)}function f(e,t,i,o){var r,u,c=document,s=i.async,a=(i.i||0)+1,l=i.before||n,d=e.replace(/[\?|#].*$/,""),p=e.replace(/^(css|img)!/,"");o=o||0,/(^css!|\.css$)/.test(d)?((u=c.createElement("link")).rel="stylesheet",u.href=p,(r="hideFocus"in u)&&u.relList&&(r=0,u.rel="preload",u.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg|webp)$)/.test(d)?(u=c.createElement("img")).src=p:((u=c.createElement("script")).src=e,u.async=void 0===s||s),u.onload=u.onerror=u.o=function(n){var c=n.type[0];if(r)try{u.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(n){18!=n.code&&(c="e")}if("e"==c){if((o+=1)

Team Sanya nära att tappa masten – söker nödhamn

Gustav Morin

Gustav Morin

BSanya_ombordeskedet skär i själen. Team Sanya är racets riktiga underdog med gammal båt och kort förberedelsetid. Deras plan var att segla djärvt och gå på allt-eller-inget strategier för att kunna knipa några etappsegrar. Nu såg det ut att gå vägen och så händer detta. Se film!

http://www.youtube.com/watch?v=nbA-OwTbCo8

 

Relaterade artiklar

GITANA, Maxi Edmond de Rothschild. Drone 13 February, 2013.

Så optimeras areodynamiken – en avgörande faktor

Gitana Ultim Grib files

Rekordet runt jorden – så spår man vädret

Sodeo Gitana Jules Verne

Giganternas kamp runt jorden är igång!

Hugo Boss Alex Thomson under way again

Hugo Boss återuppstånden och igång!