Volvo Ocean Race: En poäng avdrag för Ericsson 3

Redaktionen

Redaktionen

Volvo Ocean Race

Bryan Willis från den Internationella Juryn hör navigatören Aksel Magdahl. Foto:Dave Kneale / Volvo Ocean Race

Ericsson 3 är straffade med 1 poäng. Detta efter att tävlingsjuryn beslutat att Ericsson 3 inte har seglat rätt bansträckning under tredje etappen i Volvo Ocean Race.

Det var tävlingskommitten som lade in en protest mot Ericsson 3 efter att ha gått igenom deras loggade positioner, dels de som fanns lagrade hos Volvo Ocean Race och dels de som fanns på själva båten. Data visade att Ericsson 3 hade seglat in i ett område som tävlingskommitten markerat som ”utanför banan”.

Under protestförhandlingen förklarade navigatören Aksel Magdahl att de hade seglat in ett område söder om två väst-östliga punkter söder om Sri Lanka.

Magdahl menade att det var svåra seglingsförhållanden i de lätta vindarna med starka strömmar när han förstod att hans båt hade seglat norr om linjen och in i det avgränsande området. Så fort han förstod vad som hade hänt menade Magdahl att han hade bett rorsman att direkt segla söderut för att återvända och passera på rätt sida om de två väst-östliga punkterna.

Enligt positionsangivelserna från Ericsson 3:s GPS ska tiden som de befann sig norr om den teoretiska linjen ha varit tre minuter och 40 sekunder. Magdahl noterade att tiden som de behövde segla i en ogynsamm vinkel mot vinden inte var till någon fördel för Ericsson 3.
Han sa, enligt Volvo Ocean Race hemsida, att det var ett ärligt misstag: Vi kunde ha fortsatt men det gjorde vi inte.
”Det var inte vår mening att vara där och vi gjorde allt vi kunde för att komma därifrån så fort vi förstod vad som hade hänt, svarade Magdahl när han fick frågan från Juryn om vilket rättvist straff Ericsson 3 skulle få.
– Vi tjänade ingenting och fick inga positiva fördelar på vårt resultat så jag tycker att vi inte ska få något straff.

Juryn var av annan åsikt;
–    Ericsson 3 har erkänt att de inte uppfyllt ”Leg 3 Addendum Clause 2” vilken bestämmer att båtar måste passera syd om området vid Sri Lanka.
Juryn har beaktat att händelsen inte var meningen, att Ericsson 3 direkt handlade för att komma ut ur området, att de har samarbetat med tävlingskommitten för att få fram relevanta bevis, och för att de var i området endast i 3 minuter och 40 sekunder.

Juryn beslutar att ge Ericsson 3 ett poängs avdrag för etapp 3. (Poäng för andra båtar ska inte beröras)

Förlusten med en poäng för Ericsson 3 påverkar inte deras fjärdplats i sammandraget.

Relaterade artiklar

Electric wakeboard boat Gigawave 1

Elbåt med mesta möjliga svall!

Norwegian solo sailor Erik Aanderaa

Stormig ensamsegling till Island

Najad 395

Najad 395 – första intrycken i hård vind!

Americas Cup

Så flyger nya America’s Cup-båtarna