Sjöfylleri blev en dyr affär

Gustav Morin

Gustav Morin

PolisbatEn fritidsfiskare fastnade i en slumpmässig nykterhets-kontroll med 0,32 promille i blodet. Det skulle stå honom dyrt.

Mannen var ute på Vänerns vatten och trollingfiskade med sin snabbgående motorbåt när sjöpolisen kom ombord för att göra en nykterhetskontroll. 

Det visade sig att mannen hade 0,32 promille i blodet, vilket sedan 2010 klassas som sjöfylleri om man kör en båt som mäter över 10 meter eller som kan gå fortare än 15 knop.

Mannen har nu nu genom strafföreläggande dömts till böter på 18 300 kronor. 

Info om Sjöfyllerilagen
4 § Den som framför ett fartyg, som med motordrift kan framföras med en hastighet om minst femton knop eller som har ett skrov med en största längd av minst tio meter, efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, döms för sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Det som föreskrivs om den som framför ett fartyg gäller även den som i övrigt på ett sådant fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss.

För sjöfylleri döms också den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller något annat medel att det kan antas att han eller hon inte kan utföra uppgiften på ett betryggande sätt. Lag (2010:297).
5 § Är ett brott som avses i 4 § att anse som grovt, döms för grovt sjöfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om
1 gärningsmannen har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,
2 gärningsmannen annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel,
3 den uppgift som gärningsmannen haft att fullgöra har varit särskilt krävande med hänsyn till fartygets egenskaper eller andra omständigheter, eller
4 framförandet av fartyget har inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss. Lag (2010:297).

I korthet är det följande ändringar i den tidigare lagen från 1994:

• I jämförelse med den tidigare skrivningen av sjölagen[2] som inte hade en fast promillegräns för sjöfylleri av normalgraden så infördes en gräns på 0.2 promille (alkohol i blodet) för båtar som är längre än 10 meter eller kan gå fortare än 15 knop. Som tidigare så innebär en promillehalt på över 1,0 promille att brottet betraktas som grovt sjöfylleri.
• Båtar under 10 meter och som har en maximal hastighet av 15 knop omfattas av samma regler som tidigare om att kunna utföra uppgifter av väsentlig betydelse för säkerheten, men inte av den lägre fasta promillegränsen.
• Polis och Kustbevakning fick nu dessutom rätt att stoppa båtar för kontroll och så kallat sållningsprov (alkoholtester) utan ”skälig misstanke”.[3]

Källa: Wikipedia och Lidkopingsnytt. Foto: Larske

nyheter_2015_Sjofylleri_Polisbat

Relaterade artiklar

nyheter_2017_BatstoldKB_Ingang_BattjuvIngang

Båttjuvar tagna efter dramatisk båtjakt

Spektakulart_2017_NykterNorsk_Ingang_NY_norsk_video

Ny norsk fyllefilm

annonsmarkerad_2017_Sjofyllerilagen_SloterLasse_Allard

Faktaresistens hindrar översyn av sjöfyllerilagen

Spektakulart_2016_MataOrn_Ingang_Eagles_up_close

Örngott – när ankdammen inte räcker till…

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar