Skräntärnan hotas av minkar

Gustav Morin

Gustav Morin

Skräntärnan är världens största tärna med en vingbredd på 140 cm. Då den under sommaren häckar i kolonier längs med Östersjön är den ett lätt byte för förvildade minkar.

Sedan minkarna ökat i antal i skärgården har halva skräntärnbeståndet försvunnit och Artdatabanken klassar nu arten som starkt hotad. Endast 500 par finns nu kvar längs med svenska kusten. Även andra arter så som vigg, svärta, tobisgrissla och roskarl har sjunkit i antal med mer än 50 procent de senaste 20 åren på grund av minkarna.

tarna

Relaterade artiklar

Hamnen.se på skärgårdsjakt

Kapten Franz på skärgårdsjakt

batar_segelbatar_2008_elan450speedpuff

Elan 450 med dubbla roder

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar