Drullputtar till sjöss!

Redaktionen

Redaktionen

Sommarens kanske största båthelg närmar sig och det är mycket som kan gå fel. Här är en drygt fem minuter lång stilstudie i hur man inte ska göra. Se och lär av andras misstag!

Fler klåpare till sjöss:
All sjöns helvete!
Snubbel, fummel, plask!
Världens sämsta båtförare!
Sjöräddningssällskapet återskapar dråpligt misstag.
Hamnkaptenen ser dig!
Klåpare in action!

Spektakulart_2017_Drullputtar_Ingang_BlundersIngangGaller

Relaterade artiklar

Spektakulart_2018_GaPaGrund_GaPaGrundIngang

Grundlig grundsmäll!

nyheter_2018_HelgeIngstadDel3_Ingang_852px-KNM_Helge_Ingstad

Krocken – krigsfartyget saknade AIS!

Spektakulart_2018_SmallerDet_Ingang_SmallerDetIngang

Här smäller det!

Spektakulart_2018_FrisktVagat_Ingang_FrisktVagatIngang

Friskt vågat – allt förlorat!

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar