Konsten att sjösätta!

Redaktionen

Sjösättning kan vara jobbigt och tidsödande men också något som klaras av på ett kort men dramatiskt ögonblick. Som här! 

“Gå av stapeln”, är som bekant ett vanligt uttryck och en metafor som betyder “äga rum”.

Mindre känt är att uttrycket härrör från skeppsbyggarvärlden med betydelsen “att sjösättas”.

Fartyg står på en stapelbädd medan de byggs och när de ska sjösättas så går de av stapeln och ner i sjön – som i detta videoklipp.

Spektakulart_2017_Sjosattning3_Ingang_SjosattningIngang

Relaterade artiklar

Kranbil_krasch–sjosattning

Sjösättning – kranbil välte och skadade segelbåt

SjosattningIngangFix

Omskakande sjösättningar!

sjosattning

Sjösättning – ritsch, ratsch filiklart!

Otroliga sjösättningar med svårslagen stil!

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar