Cykla på vatten – Manta5 är världens första foilande elcykel

Cykla på vatten – Manta5 är världens första foilande elcykel

Elias Johansson Rimsby

Vi är skeptiska, med viss rätt, då vi har sett många sorgliga försök att skapa havsgående cyklar. Nu frågar vi oss om eldrivna Manta5 har någon framtid?

Kanske är det just elmotorn som är skillnaden? Eller bärplanen? Eller kombinationen? Oavsett vad så kan vi inte direkt avfärda Manta5 som ytterligare ett fiasko inom området havsgående cyklar.

Det finns hopp

Enkelt beskriven är detta världens första foilande elcykel som man enligt uppgift ska kunna trampa på med i upp till 12 knop. En fart som trots allt vida överstiger det vi sett tidigare.

“För träning och utflykter”

Om man får tro tillverkaren så är detta ett utmärkt träningsredskap och ett fantastiskt fordon för upptäcktsfärder och utflykter på någorlunda skyddade vatten.

Frågor återstår

Gott så – men några frågor hänger fortfarande i luften. Hur är den att förvara med sina yviga vingar? Går det att köra den torrskodd? Kan man göra snygga tilläggningar eller måste man bada? Och för all del – hur länge räcker batteriet?

Priset startar på närmare 9 000 dollar för den enklaste varianten.

Se inslaget ovan eller se hela Hamnen Studio ep23!

Elias Johansson Rimsby

Manta5-elektrisk-cykel-for-havet

Skriv kommentar

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Saxdor 400 GTC gjorde storstilad premiär på båtmässan i Helsingfors.

Saxdor 400 GTC – hyttbåt med utfällbara skrovsidor

Seglingsexperten Jimmy Hellberg tar en titt på Jeanneaus Sun Fast 30 One Design. En Båt som kan bli en ny måttstock i entypsracing.

Jeanneau Sun Fast 30 OD – havskappsegling på lika villkor

Rib-Unlimited-elbatsmassan

RIB Unlimited 8 – svensk tuffing med dubbla elmotorer

Motorbåten Saxdor 400 GTO visar sina utfällbara skrovsidor.

Saxdor 400 GTO – varde ljus, rymd och volym!