Grundlig grundsmäll!

Redaktionen

Redaktionen

Accidents do happen

where did i go wrong

Publicerat av Everything Watercraft Måndag 19 november 2018

Att gå på en grynna är illa nog men det finns värre.
Se videoklippet! 

Spektakulart_2018_GaPaGrund_GaPaGrundIngang

Relaterade artiklar

Sveriges farligaste grund!

Sjöfartsverket kan införa grundavgift från 1 juli

nyheter_2018_HelgeIngstadDel3_Ingang_852px-KNM_Helge_Ingstad

Krocken – krigsfartyget saknade AIS!

Spektakulart_2018_SmallerDet_Ingang_SmallerDetIngang

Här smäller det!

Spektakulart_2018_FrisktVagat_Ingang_FrisktVagatIngang

Friskt vågat – allt förlorat!

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar