Så lägger man till utan motor – i full fart baklänges!

Gustav Morin

Gustav Morin

Relaterade artiklar

Prylar_2019_Mooring_Whips_190423_-_Mooring_whips_-_puff_4-2

Mooring Whips – lägg till på utsatta platser utan risk!

Spektakulart_2019_Boat_docking_itself_Facebook

Hur man lägger till utan att vara ombord

Spektakulart_2018_TillaggningBlunder_Ingang_TillaggninngBlunderIngang

Hjärnsläpp!

kunskap_sjomanskap_2018_DockLikeABoss2_IOngan_g_DockLikeaBossIngangGaller

Tilläggning som konstform