Sportdykning i Stockholms skärgård under luppen

Redaktionen

Redaktionen

SandhamnStatens maritima museer gör nu en enkätundersökning om var sportdykare oftast dyker och vad det är som gör att vissa vrak är mer populära som dykobjekt än andra i Stockholms skärgård. Resultatet ska hjälpa arkeologerna att kunna förutse nedbrytningstakten för olika vrak.

Statens maritima museer gör nu en enkätundersökning om var sportdykare oftast dyker och vad det är som gör att vissa vrak är mer populära som dykobjekt än andra i Stockholms skärgård. Resultatet ska hjälpa arkeologerna att kunna förutse nedbrytningstakten för olika vrak.

Undersökningen är en del av ett större EU-projekt för att utveckla tekniker och metoder för att lokalisera, undersöka och skydda kulturlämningar under vatten. Samtidigt vill man finna sätt att göra den delen av kulturarvet mer tillgänglig för allmänheten ? exempelvis genom dykparker.

Statens maritima museers marinarkeologer har redan en relativt god bild av i vilken omfattning exempelvis kabelnedläggningar och muddringar påverkar lämningar under vatten. Däremot saknas en generell kunskap om sportdykningens effekter.

– Enkäten ska hjälpa oss att få en uppfattning om dykfrekvensen i olika områden i Stockholms skärgård samt i vilka miljöer och på vilka typer av vrak som det är attraktivast att dyka på. Kunskapen om alla nedbrytande faktorer tillsammans göra det sen möjligt för oss att bedöma vilka vrak som löper hög risk att brytas ned snabbt, förklarar Göran Ekberg, arkeolog på Statens maritima museer och medarbetare i projektet.

Med hjälp av enkäten hoppas de maritima museerna också kunna se hur stor kännedom som finns hos sportdykarna om den svenska fornlämningslagen och vad man generellt tycker om den.

Till enkäten: http://www.maritima.se/Verksamhet/Marinarkeologi/Enkat.aspx

Sandhamn

Relaterade artiklar

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar