Miljardsatsning på städning av sjöar och hav

Redaktionen

Redaktionen

Regeringen satsar nu drygt två miljarder kronor på att komma åt övergödning, miljögifter och nedskräpning i sjöar och hav. 

Regeringen satsar 600 miljoner kronor nästa år för att städa upp haven. Åren därpå satsas 700 respektive drygt 800 miljoner kronor, sammanlagt drygt 2,1 miljarder kronor.

– Hoten mot haven är många och allvarliga, men vi står inte utan lösningar. Det finns mycket vi kan göra för att säkerställa att vi har friska och rena hav som kan förse oss med allt från mat och jobb till bad och strandpromenader, säger Isabella Lövin, klimatminister (MP).

Hon fortsätter:

– Med den här budgeten kommer Sverige ta ett rejält kliv framåt i det arbetet, säger hon.

30 akut farliga vrak
Satsningen består bland annat av att sanera miljöfarliga vrak. Runt Sveriges kust finns runt 17 000 vrak. 30 av dessa tros utgöra en akut miljöfara. Ofta handlar det om bunkerolja och annat bränsle som riskerar att läcka ut, eller som redan gör det.

Vidare gör man en satsning på att minska övergödningen samt mängden läkemedel som hamnar i miljön. Övergödningen av sjöar, kustområden och av havet är fortfarande ett av våra största miljöproblem.

Plastprodukter stort problem
I maj presenterade regeringen också ett plastpaket med insatser om drygt 100 miljoner kronor per år till 2020 som syftar till att minska spridning av mikroplaster och andra plastprodukter och att minska nedskräpningen av plastprodukter samt strandstädning.

Miljo_2017_StadningHav_Ingang_DtadningHavIngang

Relaterade artiklar

Miljo_2018_NuPlastlag_Ingang_PlastRintDjurgardenIngang

Ny lag i grevens tid!

Miljo_2018_Batskrot2018_Ingang_BatskrotIngang

Skrota båten gratis!

Här sjösätts räddningen för världshaven!

Här testas räddningen för världshaven!

Miljo_2018_PlastBlirOptimist_Ingang_PlastblirOptimiistIngang

Plastskräp i havet blir optimistjollar

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar