Stora fartyg ska ge stora miljövinster!

Redaktionen

Redaktionen

Rekordstora blandbränslemotorer i rekordstora containerfartyg ska minska utsläppen av kväveoxider med mer än 80 procent! 

Om det sistnämnda också kan kallas för en rekordstor minskning är oklart. Men i Kina bygger man nu de största containerfartyg som världen har skådat.

Enligt planen ska dessa bjässar sedan bestyckas med blandbränslemotorer av i rekordklass för att sedan gå i trafik mellan Asien och Europa med betydligt mindre miljöpåverkan än vad som hittills varit möjligt.

De nya motorerna drivs till stor del av flytande naturgas med resultatet att utsläppet av svavel nära nog elimineras samtidigt som utsläppen av koldioxid minskar med cirka 25 procent.

Enligt uppgift ska också det totala utsläppet av kväveoxider minska med hela 85 procent.

Miljo_2017_Blandmotor_Ingang1_BlandMotorIngang

Relaterade artiklar

DJI_0057-1

Containerkatastrofen – eländet fortsätter!

Miljo_2019_ContainerForlorad_Ingang_CointainerIngang

Explosiva containrar på drift i Nordsjön!

nyheter_2017_YaraBirkeland_Ingang_YaraBirkelandIngang

Snart avgår första självseglande fartyget!

Spektakulart_2017_BalticAceBargning_Ingang_BalticAceIngang

Bärgningen av Baltic Ace och 1 412 bilar

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar