Sverige först i Europa med k-märkta fritidsbåtar

Redaktionen

Redaktionen

Sverige blir först i Europa med k-märkning av fritidsbåtar. Med det nystartade projektet K-märkt fritidsbåt vill Sjöhistoriska museet uppmärksamma de äldre fritidsbåtar som ingår i vårt flytande kulturarv och underlätta bevarandet av dem. Sverige blir därigenom först i Europa med att k-märka fritidsbåtar.

Från att under 1800-talet ha varit ett nöje främst för överklassen har intresset för båtägande ökat under 1900-talet. I folkhemmets Sverige öppnades möjligheten för många att skaffa sig en fritidsbåt.

Antalet har sedan ständigt ökat och intresset för båtliv är väldigt stort. Det innebär att en stor del av det flytande maritima kulturarvet är privatägt och inte förvaltas av museer eller andra traditionella, kulturhistoriska institutioner.

– Genom att k-märka fritidsbåtar vill vi uppmuntra det privata ägandet och brukandet och samtidigt öka kunskapen om de kulturhistoriska värdena och hur de bevaras på bästa sätt, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Statens maritima museer.

– Vi hoppas att k-märkta båtar ska kunna ges förmåner av exempelvis klubbar, hamnar och varv och på så sätt göra ett spännande kulturarv mer synligt, underlätta bevarandet av det och höja statusen på den äldre fritidsbåtsflottan,

Sjöhistoriska museet driver bevarandefrågor när det gäller fritidsbåtar och förvaltar bland annat den stora samlingen av originalbåtar i Båthall 2 på Galärvarvet i Stockholm.

Sjöhistoriska ingår i Statens maritima museer som är den myndighet som formellt fattar beslut om k-märkning. Sedan 2001 k-märker Statens maritima museer i ett liknande projekt kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Initiativet till k-märkning av fritidsbåtar togs i slutet av 2007 genom att ett förslag skickades ut på remiss till allmänheten.

– Vi är väldigt glada över det engagemang som båtföreningar och privatpersoner har visat. Trycket utifrån har varit stort och många är positiva till k-märkningen så det känns verkligen kul att projektet nu är igång på allvar, säger Fredrik Blomqvist.

Den första ansökningsperioden för K-märkt fritidsbåt är mellan den 16 mars och den 30 april 2009.

Här finns mer info om k-märkningen av fritidsbåtar.

Relaterade artiklar

nyheter_2017_KMarktaBatar_Ingang_KmarktIngang

Flytande kulturarv – 135 fritidsbåtar k-märkta!

Kvinnobåten All aboard visas på Allt för sjön.

Båten som bygger på kvinnors idéer

Riddarfjärden fylldes av utsmyckade båtar på Båtklubbarnas dag.

Träbåtsglans och fest på Båtklubbarnas Dag

Ankring i naturhamn. Foto: Jan-Åke Sköld/Sjöfartsverket

Fler skaffar båt – men inte kunskap