Sweboat utser Årets båtkommun

Redaktionen

Redaktionen

Svenskt båtliv ska kartläggas och betygsättas. Under vintern undersöker Sweboat, båtbranschens riksorganisation, förutsättningarna för båtliv i svenska kommuner. Våren 2010 utses Årets Båtkommun.

Sweboat genomför under vintern 2009/2010 en undersökning där förutsättningarna för båtliv i Sverige kartläggs ? och jämförs ? kommun för kommun. Några av de parametrar som undersöks är tillgänglighet, kostnad och kommunalt engagemang.

Syftet med undersökningen är dels att uppmuntra och belöna kommuner som skapat goda förutsättningar för båtliv, dels att peka på skillnader mellan kommuner.

– Vi vill att båtlivet ska vara tillgängligt för så många som möjligt och att det ska hålla en så hög och jämn kvalitet som möjligt. Genom att uppmuntra och belöna goda exempel hoppas vi kunna stimulera till många nya, goda initiativ. Och genom att peka på skillnader hoppas vi kunna påverka kommuner så att det blir enklare för fler människor att ta del av båtlivet, säger Mats Eriksson, vd för Sweboat.

Den kommun som utifrån ett antal olika bedömningskriterier anses ha de bästa förutsättningarna för båtliv i Sverige utses till Årets Båtkommun under våren 2010. Detaljerna kring utmärkelsen kommer att presenteras i början på nästa år.

Bakom undersökningen står Sweboat, som representerar drygt 400 medlemsföretag från den svenska båtbranschen, i samarbete med partners inom svenskt båtliv.

Relaterade artiklar

Digitala båtmässan

Digitala Båtmässan – Allt på sjön och Marstrand Boat Show!

Spektakulart_2019_Boating_in_the_mountains_Boating_in_the_mountains

Båtliv i fjällen – ej att rekommendera!

nyheter_2018_BatskrotNyChans_Ingang_SkrotIngang

Båtskrotning – ny chans att skrota gratis!

Miljo_2018_Batskrot2018_Ingang_BatskrotIngang

Skrota båten gratis!

Kommentarer (0)

Lämna en kommentar