Baltic Sea Race – ny havskappsegling på Östersjön i sommar

Elias Johansson Rimsby

630 sjömil med start och mål i Helsingfors samt en sväng runt Gotland. Det är förutsättningarna för en ny havskappsegling som ska komplettera Fastnet-, Middle Sea- samt Sydney Hobart Race.

Det är alltså ingen liten satsning som detta handlar om. Tvärt om hoppas arrangören RORC (Royal Ocean Racing Club) kunna locka seglarvärldens mest prestigefyllda båtar och besättningar till start.

Se också:
Sydney Hobart – Black Jack knep line honours
Tufft Middle Sea Race – framgång för svenska Matador

Bakom satsningen står, förutom redan nämnda RORC, också Helsingfors stad, Nyländska Jaktklubben (NJK), Finnish Ocean Racing Association (FORA), Helsingfors Segelklubb (HSK), FINIRC och Xtra Stærk Ocean Racing Society.

Den 630 sjömil långa banan, med start och mål i Helsingfors den 21 juli, sträcker sig väster om Gotland och inkluderar bland annat en rundning av Hoburgen för att nämna en del.

Se inslaget!

Baltic_Sea_Race–arrangeras_av_RORC_sommaren_2021

Relaterade artiklar

Fastnet_Race_1979_inledning

Fastnet Race 1979 – frågor och svar om den stora katastrofen

Gotland_Runt_rekorddeltagande

Årets Gotland Runt väntas slå publikrekord

Tulikettu_aterfunnen_1.

Övergiven extrem kappseglingsbåt återfunnen på Atlanten

Infiniti_52

Ny finsk kappseglingsbåt övergavs på Atlanten

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar