Enorm vindkraftspark planeras utanför Sandhamn

Gustav Morin

Ett par mil utanför Sandhamn i Stockholms skärgård kan Sveriges största vindkraftspark med 253 stycken 300 meter höga vindkraftverk komma att byggas.

Om det går som det norsksvenska bolaget Njord tror och hoppas så står Sveriges största vindkraftspark redo att producera el utanför Sandhamn redan om tio år.

1 000 kvadratkilometer vindkraft utanför Sandhamn

Det är heller ingen dålig anläggning det är frågan. Vi talar om 253 stycken vindkraftverk som kan bli 330 meter höga.

Projektet heter Baltic Offshore Delta och vindkraftsparken är alltså planerad att ligga 5,5 landmil i havet utanför Sandhamn. Utrymmet som krävs är totalt på 1 000 kvadratkilometer.

– Det är ett av få ställen där man kan få mycket elproduktion i Stockholm, säger Niklas Sondell, projektledare på Nordr Offshore Wind, till Dagens Nyheter.

Se också:
Nytt 320 meter högt vindkraftverk ger femdubbel effekt!
Dags för båtvärlden att snabbladda!

Kan leverera el som Forsmark

Enligt beräkningarna ska Baltic Offshore Delta kunna leverera cirka 20 TWh el per år. Det kan jämföras med Forsmarks tre reaktorer som producerade 22 TWh förra året.

Med sina 253 vindsnurror skulle den nya vindkraftsparken bli störst i Östersjön. Vattenfalls Kriegers Flak, som ligger utanför Danmark, skulle med sina 72 vindsnurror alltså bli nedpetad till en andraplats.

Försvaret har redan, som väntat, motsatt sig planerna på vindkraftsparken utanför Sandhamn, men sista ordet kanske ändå inte är sagt. Vi lovar att återkomma i frågan.

Vindkraftspark planeras vid Sandhamn

Relaterade artiklar

Regeringen ser ett stort behov av att öka energiproduktionen och vill satsa på havsbaserad vindkraft.

Regeringen snabbar på utbyggnad av havsbaserad vindkraft

vindpark_hav_horisont

Vindkraftspark utanför Sandhamn oroar båtfolket

Flytande vindkraft långt ute till havs skulle kunna vara framtiden.

Ny teknik bäddar för flytande vindkraft till havs

VansinneskorningIngang

Vansinneskörning fångad på video – 90 knop genom Sandhamn!

Visa 1 Kommentar

1 kommentar till “Enorm vindkraftspark planeras utanför Sandhamn”

Lämna en kommentar