Havsbaserad vindkraft – jättepark får nej av Försvarsmakten

Havsbaserad vindkraft – jättepark får nej av Försvarsmakten

Alfred Ahlberg

Den havsbaserade vindkraften har blivit något av en het potatis. Foto: Insung Yoon

I fredags eftermiddag kom beskedet att Försvarsmakten säger nej till en havbaserad vindkraftspark åtta sjömil utanför Piteå. Parken skulle vara stor nog att försörja 2,5 miljoner hushåll. Nu kan projektet i Bottenviken grusas.

Planen var att bygga 120 vindturbiner som sträckte sig 350 meter upp var och en. Tillsammans skulle de kunna generera 12 terrawattimmar under ett års tid eller i mer kvantifierbara termer – försörja 2,5 miljoner hushåll med el.

Byggandet skulle vara ett stort steg framåt i de stora industriföretagen LKAB och SSAB:s arbete mot klimatneutralitet. Men projektet med namnet Bores Krona får nu nej från Försvarsmakten.

Men detta stoppar inte Svea Vind Offshore som driver projektet från att gå vidare.

– Jag tänker att det är vanligt att Försvarsmakten ger den här typen av besked i sina tidiga remissvar om havsbaserad vindkraft, säger Barbro Grebacken, projektledare för parken, till Dagens Nyheter.

Grebacken gör det tydligt att man har för avsikt att ändå lämna in sin ansökan till Mark- och miljödomstolen.

En het fråga även bland båtorganisationer

I slutet av förra året samlades flera svenska båt- och båtlivsorganisationer för att gå hårt emot Havs- och Vattenmyndighetens förslag om ändrade havsplaner. Planer som framför allt berörde planeringen av framtida bavsbaserad vindkraft.

Oragnisationerna Svenska BåtunionenSeglarförbundetKryssarklubbenSweboat och riksföreningen Gästhamnar Sverige uttryckte i gemensamt remisssvar kritik mot hur de ändrade havsplanerna skulle kunna komma att påverka fritidsbåtslivet i Sverige.

– Vi är positiva till utbyggnaden av fossilfri energiutvinning såsom havsbaserad vindkraft. Men vill att fritidsbåtslivet och dess sjösäkerhetsbehov tas med i planerna och att konsekvenser för fritidsbåtslivet utreds ordentligt, skrev organisationerna i sitt remissvar.

Alfred Ahlberg

Foto: Insung Yoon

Skriv kommentar

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Vindkraft-i-Ostersjon-FINE

Nya vindkraftverk till havs ska försörja hela Sörmland

Rekordmycket-energi-fran-vindkraftverk

Rekordenergi under 24 h – skulle ta en elbåt 359 000 sjömil

Vindkraft-i-Ostersjon-godkant

Klartecken för 280 meter hög vindkraftspark i Östersjön

Hornsea_2_vindkraftspark

Världens största vindkraftpark testas med framgång