Havstulpanerna kommer!

Elias Johansson Rimsby

Agera nu! – medan havstulpanerna fortfarande är lätta att få bukt med. Det är uppmaningen från landets frivilliga observatörer.

Nu går Svenska Båtunionen ut med en havstulpanvarning för hela Östersjökusten – från Skåne upp till Gävlebukten. Detta efter att frivilliga observatörer har noterat en kraftig ökning.

Det kan alltså varas läge att att se över din båtbotten om du behöver tvätta bort havstulpanernas larver som nu börjat etablera sig. I sådana fall är det fortfarande relativt lätt att borsta bort larverna manuellt eller i borsttvätt alternativt att ta upp båten på land eller ta in den i sötvatten under närmsta veckorna.

Att tvätta botten när i tid är en sak och att göra det när de har etablerat sig en helt annan.

Projektet Havstulpanvarningen bygger på att observatörer längs Sveriges kustband rapporterar om havstulpanernas settling med hjälp av mätplattor placerade vid observatörernas bryggor.

När tillräckligt många rapporter om påväxt inom ett område kommit in skickas en havstulpanvarning ut via mail eller sms till dem som anmält sig till tjänsten.

Observera att lokala variationer kan förekomma. Klicka här för att se hur det ser ut just i ditt område.

TulpanIngang

Relaterade artiklar

Havstulpan_batbotten

Tulpanvarning i Skåne, Blekinge, Kalmar och Östergötland

Havstulpaner_Varning_SBU

Varning – havstulpanerna kommer på bred front

Vass_blir_djurforder

Vass testas som kompletterande djurfoder

Nya_krafttag_for_havsmiljon

Sverige tar krafttag för att förbättra havsmiljön

Skriv en kommentar

Lämna en kommentar